Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Rud

Ruds trygghetsboende

 • Ruds trygghetsboende

Ruds trygghetsboende ligger i stadsdelen Rud. Här bor du i egen lägenhet med stöd av hemtjänst. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Trygghetsboendet Rud är anpassat för äldre personer med behov av hjälp och stöd. Vi arbetar aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt.

Att bo på Trygghetsboende innebär att:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende
 • Att du har ett eget kontrakt på lägenheten
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet
  När lägenheten möbleras önskar vi att den möbleras så att hjälpmedel lätt kan användas
  Rådgör gärna med personalen
 • Att du själv betalar och ansvarar för elabonnemang
  (tecknar abonnemang vid inflytt samt säger upp abonnemanget vid uppsägning av lägenheten)
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård
 • Du bor i din egen lägenhet med biståndsbedömda insatser utifrån dina behov
 • Omvårdnadspersonal finns i tjänst på boendet dygnet runt

BOENDEMILJÖ
Vårt trygghetsboende består av två huskroppar med hemtjänst. Vi finns i närheten av Ruds centrum, ca 3 km från centrala Karlstad. På baksidan av huset finns en stor uteplats med bärbuskar och äppelträd. 

I anslutning till trygghetsboendet finns en matsal som serverar lunch och möjlighet att köpa fika. 

Här finns närhet till affär, frisör, kiosk, apotek och vårdcentral. Kollektivtrafik 50 meter

MAT/ MÅLTIDER
De gemensamma måltiderna (frukost, lunch och enklare kvällsmat) serveras i boendets restaurang. De kunder som inte kan eller vill ta sig till restaurangen, kan genom biståndsbedömare beviljas matdistribution av kall mat vid lunch. Finns behov av hjälp med uppvärmning av maten, hjälper personalen till med detta, efter bedömning av biståndsbedömare.

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Omvårdnadspersonal finns i tjänst på boendet dygnet runt. Bemanningen kan variera över dygnet beroende på behov.
Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Enhetsansvarig sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska.

Sjuksköterskan ger råd, stöd och instruktioner till dig, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar kontakt med ansvarig läkare när problem uppstår.  

ARBETSTERAPEUT/SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT
Insatser från arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut bedöms utifrån behov

Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten/sjukgymnasten/fysioterapeuten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet. Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut/sjukgymnast/fysioterapeut och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet.

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter de behov du har.

När du flyttar hit erbjuds du ett välkomstsamtal där du och dina anhöriga kan ställa frågor om ni har funderingar kring något. Det finns utsedd kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad och som är med vid välkomstsamtalet tillsammans med enhetschef och vid behov hälso- och sjukvårdspersonal. Ni upprättar tillsammans en genomförandeplan som beskriver vad du behöver hjälp med utifrån dina behov och det som du och biståndsbedömaren har kommit överens om. I genomförandeplanen ska det också framgå hur och när du vill ha hjälpen.

Insatsen inköp är ett beslut du får efter bedömning av din biståndsbedömare. Du får då hjälp med dina inköp via Samhall. En gång i veckan fyller du i en inköpslista som lämnas till Samhall. Här kan omvårdnadspersonalen vara behjälplig vid behov. Det är viktigt att du har ett kort med insatta pengar på ICA, detta för att vi då minimerar kontanthantering och du kan känna dig trygg. Vi kan förvara en mindre summa pengar i vårt kassaskåp, som du kan använda till mindre utflykter underhållning etc. Då upprätta vi ett kontrakt som reglerar hur mycket pengar vi som mest förvarar och för även kassabok och sparar på verifikationer. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker. 

Om du har synpunkter på din omvårdnad är det i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till. Om ditt behov av hjälp förändras ska din biståndsbedömare kontaktas, då kan kontaktpersonalen vara behjälplig med kontakten.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra. 

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.
Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter. 

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
Du väljer själv vilken kontakt och vilken information personalen skall ha och kan förmedla till dina anhöriga. Vi har ett gemensamt samtal någon vecka efter att du flyttat in på Rud. Där kan vi tillsammans göra upp hur ditt behov av hjälp och stöd ser ut. Dina anhöriga är också välkomna att delta i samtalet.

AKTIVITETER
Vi på Rud har under många år prioriterat aktiviteter och arbetar för att du som bor här skall känna dig nöjd med innehållet i din vardag. Exempel på aktiviteter är; lättare gruppgymnastik, promenader, utflykter, spel och enklare spa/skönhetsbehandling i form av manikyr, pedikyr och hårvård i vår gemensamma lokal.

Några gånger om året anordnar vi en gemensam middag där du och dina anhöriga kan delta.

Vi försöker också hitta individuella aktiviteter som passar just dig. Exempel på detta är: en tur till stan för att se sig om och eventuellt handla kläder med mera, tid i din lägenhet som att vi sitter och pratar eller kanske rensar något skåp tillsammans. Det viktiga är att du är med och bestämmer vad du tycker om och inte tycker om. Det är alltid frivilligt att delta.

PRAKTISK INFORMATION

Adress:
Vänortsgatan 9 och 11
654 67 Karlstad
Det är viktigt att du gör en adressändring!

 • Ruds trygghetsboende använder tags för in och utpassering samt till samtliga lägenhetsdörrar.
 • Besökande hänvisas till huvudentrén som är öppen från 07.00 – 18.00 vardagar. Helgdagar är entrén öppen från 07,00-16,00. När entrén är låst kan ringklockan vid entrén användas.
 • Bilar parkeras på närliggande parkeringsplats. Där kan du parkera gratis i två timmar, därefter är det en avgift.
 • Vid in- och utflyttning kan bilen ställas utanför entrén kortare stunder vid i- och urlastning. Tyvärr finns inte några ”parkeringstillstånd” utan bilen måste hållas under uppsikt.

KONTAKT

Enhetschef 054-540 60 20 (vardagar 8-17)

Personal     054-540 60 46 (telefonsvarare)

Samordnare 054-540 60 30 (vardagar 8-15)

Personal kan även nås på:

Mobil 1: 070-020 31 89

Mobil 2: 070-020 31 80

 

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Rud