Kommunalt - Lekplats - Molkom

Ringvägens lekplats, Molkom

  • Ringvägens lekplats

Ringvägens lekplats är en mellanstor lekplats placerad i ett bostadsområde i Molkom. Lekplatsen har två klätterställningar, tre vippgungor och en gungställning med bland annat en kompisgunga. Lekplatsen vänder sig till både mindre och lite äldre barn. Intill lekplatsen finns en mindre kulle som används som pulkabacke under vintertid.

Jämför med andra
Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Lekplats
Belägen i
Molkom