Kommunalt - Lekplats - Henstad

Henstadspromenadens lekplats, Henstad

  • Henstadspromenadens lekplats
    Henstadspromenadens lekplats

Henstadspromenadens lekplats är en mellanstor områdeslekplats i stadsdelen Henstad. Här finns bland annat klätterställning, kompisgunga och lekbil. I anslutning till lekplatsen finns också en grusplan.

Jämför med andra

Mer om oss

Lekplatsen ligger inbäddad i en grönska av tallskog och björkar. Omgivande höjdformationer genom terräng, berg i dagen och en anlagd kulle i kombination med träd, löst ”skogsmaterial” och gläntan med lekredskap bildar tillsammans en varierad lekmiljö.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Lekplats
Belägen i
Henstad