Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat - Utanför Karlstad

Södra Hyn

  • Bild Södra Hyn
    Södra Hyn

Sjön Södra Hyn omges av ett vackert kulturlandskap som bjuder på ett rikt fågelliv. Vandringsleden i området går över betade strandängar och genom fina kulturmiljöer.

Jämför med andra

Mer om oss

Vandringsleden startar vid Grava Hembygdsförening och där finns informationsskyltar om områdets natur- och kulturhistoria samt ett fågeltorn, rastplats och ett stort gravfält. Här kan man välja att gå norrut mot Kil (ca 3,5 km) eller österut mot Forshaga (ca 8 km). Leden går intill sjön Södra Hyn som är en näringsrik slättsjö med rikt fågelliv. I övrigt omges leden av ett gammalt kulturlandskap med betade strandängar, öppnare naturområden, ängsmarker, skogsområden, byar och stugområden,  samt banvallen till Sveriges första allmänna järnväg. Tyvärr har vi inte kunnat enas med privata markägare vilket gör att leden inte är tillgänglig inom Kils kommun. Därför finns skyltar uppsatta var man bör vända åter till startplatsen.

Djur och natur
Vid leden kan du utforska växter och djur som lever vid de restaurerade strandängarna och från fågeltornet som byggdes år 2006 kommer du närmare fågellivet och har bra utsikt över strandängarna och sjön. Fågellivet vid Södra Hyn är rikt och här kan du se fåglar som skäggdopping, mindre strandpipare, enkelbeckasin och gulärla.

Restaurering av strandängen
Sommaren 2002 återupptogs betesdriften på strandängarna kring Södra Hyn efter många års uppehåll. I samarbete med markägarna genomförde Karlstads kommun 2001-2002 en omfattande restaurering av området. Vass och tuvor frästes bort, sly röjdes och träd fälldes på de igenvuxna markerna. Därefter släpptes nötkreatur ut på bete i området efter att markerna legat cirka 50 år i träda.

Hitta hit
Södra Hyn ligger cirka 17 km från Karlstads centrum. Åk väg 62 från Karlstad (avtagsväg från E18 vid Bergvikmotet). Sväng vänster mot Hynboholm efter cirka 9 kilometer. Sväng därefter höger enligt skyltning mot Södra Hyns strandängar och Grava Hembygdsgård. En stor parkering finns efter cirka 300 meter.

Broschyr Södra Hyn

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Utanför Karlstad