Kommunalt - Lekplats - Kronoparken

Mjölnartorpets lekplats, Kronoparken

  • Mjölnartorpets lekplats
    Mjölnartorpets lekplats

Mjölnartorpets lekplats är en mellanstor områdeslekplats i stadsdelen Kronoparken. På lekplatsen finns bland annat gungor, en klätterställning och en sandlåda.

Jämför med andra

Mer om oss

Till platsens fördel hör att den ligger på ett väl avvägt avstånd till bebyggelsen sett ur både trygghets - och störningsperspektiv. Den ligger också naturnära med möjligheter till naturupplevelser och fria fantasilekar – också direkt intill anslutande gång- / cykelbanor vilket främjar tillgängligheten.

I anslutning till lekplatsen finns även en gräsplan med fotbollsmål.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Lekplats
Belägen i
Kronoparken