Kommunalt - Kommunens kvalitet i korthet - Kalmar

Kalmar kommun 2019

  • Kalmar slott
Jämför med andra

Mer om oss

Kalmar ligger vid Smålandskusten i sydöstra Sverige och är residensstad i Kalmars län. I staden har det funnits en högskola sedan 1977 och sedan 2010 finns det även ett universitet.

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider i badhus och bibliotek, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför Kommunens kvalitet i korthet. Ungefär 200 kommuner deltar i undersökningen. Du kan också ta del av och jämföra resultaten från kommunerna Jönköping, Karlstad, Sundsvall, Växjö och Örebro.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Kommunens kvalitet i korthet
Belägen i
Kalmar