Kommunalt - Lekplats - Viken

Wennbergsparkens lekplats, Viken

  • Wennbergsparkens lekplats
    Wennbergsparkens lekplats

I Wennbergsparkens grönska ligger en mellanstor stadsdelslekplats. Härifrån har du utsikt över vattnet i Mariebergsviken och frikostiga gräsytor ger möjlighet till olika idrottsaktiviteter. Här finns bland annat gungor, lekbåt och lekskulpturer.

Jämför med andra

Mer om oss

Närheten till vatten, båtar och vind bildar en fin temakombination. Här har vi en båt– strandinfluerad lekmiljö som med en gnutta fantasi ligger vid ”havet”. I den intilliggande ”bokskogen” kan man se exotiska djur som tillsammans med båten för tankarna till Noaks ark.

Wennbergsparken började byggas under 1930 – talet då fabrikör Simon Wennberg donerade pengar vid tre tillfällen för att försköna området. Det hela påbörjades 1934 då Simon skänkte den första omgången pengar för att fylla ut och trädplantera området till Karlstads 350 – årsjubileum som stad. Den andra donationen gjordes 1935 och syftade till anläggandet av plaskdammen i parkens norra del och 1937 skänktes ytterligare pengar för inköp av konstverket ”Dimman” av Gustav Lindberg. Sedan 30-talet har parken genomgått en del förändringar men grunddragen finns kvar.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Lekplats
Belägen i
Viken