Kommunalt - Kommunens kvalitet i korthet - Sundsvall

Sundsvalls kommun 2019

  • Parken Vängåvan i Sundsvall. Foto: Sundsvalls kommun
Jämför med andra

Mer om oss

Sundsvall är Sveriges 19:e största stad. Staden är den enda Medelpad, stadsrättigheterna fick de 1621.

Om kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider i badhus och bibliotek, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför Kommunens kvalitet i korthet. Ungefär 200 kommuner deltar i undersökningen. Du kan också ta del av och jämföra resultaten från kommunerna Jönköping, Kalmar, Karlstad, Växjö och Örebro.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Kommunens kvalitet i korthet
Belägen i
Sundsvall