Statligt - Vandringsled och/eller naturreservat - Segerstad

Segerstad, skärgården är naturreservat

  • Segerstad
    Segerstad

Segerstadshalvön väster om Karlstad är ett uppskattat frilufts- och naturområde med vandringsleder, vindskydd, grillplatser och sandstränder. Här finns också "barnens skog" – en lekfull plats med hinderbana och lekstrand.

Jämför med andra

Mer om oss

Segerstadhalvön är känd för sitt varierande landskap och som utpost mot Vänern. Hit kan man komma utan båt men ändå få uppleva en skärgårdsmiljö med öar, hällmarktallskogar, granskogar, lövskogar, öppna gläntor och kulturlämningar.

Friluftsområdet har utvecklats i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Syftet är att på ett hållbart sätt göra naturen mera tillgänglig för alla. Målgrupperna man vänder sig till speciellt är funktionshindrade, invandrare, barn och ungdomar och man samarbetar med olika intresseorganisationer för att locka fler besökare.

Området har fyra rastplatser: Landvikens gamla tomt, Onsösundet, Arnäs udde och Hamnholmarna. Särskilt uppskattat är Barnens skog vid Onsösundet, här finns hinderbanor och en härlig lekstrand som lockar till sig många barn.

Tillgänglighetsanpassning
Hela området har en medveten satsning på tillgänglighet. Det finns därför handikappanpassade leder, spänger som är rullstolsanpassade och lättillgängliga vindskydd och toaletter. Arnäs udde som är en av de fyra rastplatserna i området ligger längst ner i sydöstra delen av Segerstadshalvön.

Udden utgörs av en tydligt utformad rullstensås som är bevuxen med hedtallskog. Härifrån utgår flera strövstigar som tar dig genom en omväxlande skärgårdsnatur. Längs stigarna finns vindskydd och flera grillplatser. Vid Arnäs udde finns även ett par fina små sandstränder lämpliga för bad en varm sommardag. Utsikten över Vänern är vidsträckt, och här finns fler skär och små öar att upptäcka. Det finns parkering vid udden.

Segerstads skärgård
Segerstads skärgård har mycket mer att bjuda på. Området är en del av den unika Vänerskärgården och här kan du uppleva känslan av orörd och ursprunglig skärgårdsnatur. Området består av ett 30-tal öar som tack vare att de är skyddade som naturreservat i stort sett saknar bebyggelse. De består främst av hällmarksskog och stränderna skiftar karaktär från rena sandstränder till klappersten och kala berghällar. Bland växter och djur återfinns i Vänerskärgården flera arter som annars bara lever i havsmiljö som fågelarterna roskarl och strandskata.

Hitta hit
Segerstad ligger 2,5 mil väster om Karlstad. Följ E18 mot Oslo och ta av mot Segerstad. Åk förbi Segerstads kyrka och följ skyltar längs vägen mot naturreservatets huvudentré. Vid parkeringen finns en anslagstavla med aktuell kartinformation över området. Det är särskild skyltning till Arnäs udde för dig som vill parkera där istället. Sväng vänster vid Torsvikens camping och följ skyltningen.

Organisationsform
Statligt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Segerstad