Kommunalt - Hemtjänst -

Karlstads kommuns hemtjänst, enhet 4

  • Karlstads kommuns hemtjänst

Vi är verksamma i de centrala delarna av Karlstad, delar av Haga, Tingvallstaden, Herrhagen, Klara, Tormestad och Lamberget.

Jämför med andra

Mer om oss

PERSONAL OCH KOMPETENS
Hemtjänstinsatser utförs av omvårdnadspersonal. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och hög kompetens för att utföra dessa insatser. Målet är att all omvårdnadspersonal skall ha en vårdutbildning för att insatserna skall utföras på bästa sätt med kundens behov i fokus. Karlstads kommun har ständig kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet. All personal bär arbetskläder och ID-bricka.

VERKSAMHETSIDÉ
Det är viktigt att du känner dig trygg med de insatser vi utför och att du känner inflytande över insatsernas utformning. Det är också viktigt för oss att mötet med hemtjänstpersonalen fungerar bra. Vi erbjuder dig därför ett introduktionssamtal där vi tillsammans planerar hur dina insatser skall utföras. Vi gör en genomförandeplan som utgår från de insatser du blivit beviljad och du har möjlighet att framföra önskemål om hur din hjälp skall utföras. Dina anhöriga är givetvis välkomna att delta i samtalet. Du kommer att erbjudas en kontaktpersonal som vid behov också kan hjälpa dig med andra kontakter.

SPECIALITÉ
Vår specialitet är hemtjänst. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens så kan vi erbjuda en hemtjänst som både arbetar med hjärta och hjärna och som kan tillgodose de flesta behov.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Som kommunala utförare har vi inte rätt att erbjuda tilläggstjänster.

KONTAKT 

Enhetschef Madelene Engström telefon: 054-540 60 17

Hemtjänstgrupp Centrum telefon: 054-540 60 19 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Gruppledare: 054-540 55 34

Adress till grupplokal: Drottninggatan 45, 652 25 Karlstad.

 

Hemtjänstgrupp Herrhagen telefon: 054-540 60 25 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Gruppledare: 054- 540 56 93

Adress till grupplokal: Verkstadsgatan 20, 652 19 Karlstad.

 

Larm- och nattpatrullens servicetelefon: 054 540 57 69

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Hemtjänst
Belägen i
Haga, Herrhagen, Klara, Lamberget, Tingvallastaden, Tormestad