Kommunalt - Medborgarundersökning - Kalmar

Kalmar kommun

  • Kalmar slott började byggas redan under 1100-talet.
Jämför med andra

Mer om oss

Kalmar ligger vid Smålandskusten i sydöstra Sverige och är residensstad i Kalmars län. Högskolan har funnits i staden sedan 1977 och fick universitetsstatus år 2010.

Om SCB:s medborgarundersökningar

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter medborgarnas nöjdhet inom tre olika områden. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som varje år genomför undersökningarna och låter ett urval på 1200 personer tycka till om respektive kommun som väljer att delta.

Följande tre områden undersöks och resultaten redovisas som betygsindex mellan 0-100.

1. Nöjd medborgare (nöjd medborgar-index NMI)

Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.

2. Nöjd region (nöjd region-index NMI)

Medborgarnas betyg på kommunen som en plats att bo och leva i.

3. Nöjd inflytande (nöjd inflytande-index NMI)

Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Medborgarundersökning
Belägen i
Kalmar