Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Rud

Fryken, Rud

 • Fryken

Frykens vårdboende ligger på Rud och består av fem avdelningar. Boendet är anpassat för äldre personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Vårdboendet Fryken är anpassat för äldre personer med demenssjukdom. På Fryken bor du i en egen lägenhet som du själv möblerar.

Att bo på vårdboende innebär:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende.
 • Att hushållsel och marksända Tv-kanaler ingår i hyran
 • Vill du se fler Tv-kanaler kan du beställa abonnemang från hyresvärden som du betalar för själv
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet
 • När lägenheten möbleras önskar vi att den möbleras så att hjälpmedel lätt kan användas. Rådgör gärna med personalen
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård

BOENDEMILJÖ
Fryken är beläget i stadsdelen Rud, 3 km från Karlstads centrum. Fryken består av 2 huskroppar med adress Mossgatan 85-87 och varje avdelning består av 8-11 lägenheter.
Totalt finns 5 avdelningar; Freja, Frykshöjda, Nedre Fryken, Mellan Fryken och Övre Fryken. Det finns gott om grönområde runt boendet samt gång- och cykelbanor till Ruds centrum.
I centrum finns affär, frisör, restaurang, samt vårdcentral med apotek. 

MAT/ MÅLTIDER
Lunch serveras runt kl.13.00 och middagen runt kl.17.00. Maten tillagas och körs ut av barn- och ungdomsförvaltningen. Frukost, kaffe och mellanmål anordnar personalen utifrån
kundens önskemål. Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. 

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Bemanningen varierar under dag, kväll, natt och helg. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Enhetens sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen. 

Sjuksköterskan ger råd, stöd, instruktioner till dig som vårdtagare, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar vid behov kontakt med ansvarig läkare.

ARBETSTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST
Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet.
Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet. 

KONTAKTPERSONAL
Du kommer att få två kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad.

Kontaktpersonalen kan efter överenskommelse ansvara för en handkassa till mindre inköp om behov finns. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker. 

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter de behov du har. Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om din/dina anhöriga/närstående kan vara med. Efter samtalet skriver kontaktpersonalen en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.
Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
För oss är det viktigt att ha en bra relation med dina anhöriga/närstående. De är därför alltid välkomna att besöka dig. De är också välkomna att delta när vi har underhållning och andra sammankomster.

AKTIVITETER
Vi ordnar med aktiviteter både enskilt och i grupp.

Vi lägger stor vikt på det dagliga som att läsa dagstidning tillsammans, "Spabehandling" med händer och fötter, bevara traditioner och markera vardag och helg, plantera, baka, lösa korsord, ordspråk, högläsning och gymnastik med mera.

Promenader görs så ofta vädret tillåter.

PRAKTISK INFORMATION

Adress:

Mossgatan 85-87
654 66 Karlstad

 • Ytterdörren är och ska alltid vara låst. Kodlås finns. 
 • Besökare hänvisas till porttelefonen som finns vid ytterdörren.
 • Används dörröppnaren är det viktigt att dörren går i lås innan man går vidare.
 • Personalen ska alltid kontaktas om någon boende vill följa med ut.
 • Vid ev. brand låses alla dörrar upp automatiskt och automatlarm går direkt till SOS.
 • Promenader med boende sker i närområdet dvs. i stadsmiljö.
 • Vi ser gärna att anhöriga följer med till tandläkare, läkare osv. 

KONTAKT

Enhetschef    054-540 60 09

Freja  054-540 60 38

Frykshöjda 054-540 60 37

Nedre Fryken 054-540 60 35

Mellan Fryken 054-540 60 34

Övre Fryken 054-540 60 36

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Rud