Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Vålberg

Brattska, Vålberg

 • Brattska Gården

Brattska gården ligger i Vålberg och består av fem avdelningar. Vårdboendet riktar sig till personer med demenssjukdom samt äldre personer och långtidssjuka. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Brattska gården erbjuder en attraktiv atmosfär som redan i entrén förmedlar en känsla av professionalitet, ordning och reda, med en känsla av ett ”välkomnande”. Detta ”välkomnande” går som en röd tråd från det att ni gör ert första besök till dess att inflyttning sker. När ni väl har flyttat in och installerat er, så kommer vår personal att se till så att ni trivs och har det bra. Detta innebär att tillgodose och respektera era individuella behov utifrån er livsvärld och att få fortsätta ”vara den man är”. I denna strävan finns ett stort engagemang hos all personal att visa allt som erbjuds för att få mening i tillvaron på Brattska gården.

Att bo på vårdboende innebär:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende.
 • Att hushållsel och marksända Tv-kanaler ingår i hyran
 • Vill du se fler Tv-kanaler kan du beställa abonnemang från hyresvärden som du betalar för själv
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet
 • När lägenheten möbleras önskar vi att den möbleras så att hjälpmedel lätt kan användas. Rådgör gärna med personalen
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård

BOENDEMILJÖ
Brattska gårdens vårdboende består av fem avdelningar, Pilen, Almen, Syrenen, Linden och Kastanjen. Totalt finns 42 platser för personer med demenssjukdom och 6 platser för äldre och långtidssjuka.

Alla lägenheter ligger i markplan och varje avdelning har en egen innegård med planteringar och trädgårdsmöbler. Det finns även en stor trädgård som inbjuder till sköna avkopplande stunder, där man kan ta en kopp kaffe eller ströva lite bland planteringarna.

Det finns ett relaxrum med badkar, ett flertal gemensamma utrymmen som kan användas för både stora och små aktiviteter. Vi har ett cafe som är en central samlingsplats.

MAT/ MÅLTIDER
Lunch och kvällsmat tillagas av Vålbergsskolans kök och levereras i varma matskåp till Brattska gården. Frukost, kaffe och mellanmål ordnar personalen utifrån kundens önskemål. Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. 

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Bemanningen varierar under dag, kväll, natt och helg. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Enhetens sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen. 

Sjuksköterskan ger råd, stöd, instruktioner till dig som vårdtagare, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar vid behov kontakt med ansvarig läkare.

ARBETSTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST
Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet.
Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet. 

KONTAKTPERSONAL
Du kommer att få två kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad.

Kontaktpersonalen kan efter överenskommelse ansvara för en handkassa till mindre inköp om behov finns. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker. 

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter de behov du har. Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om din/dina anhöriga/närstående kan vara med. Efter samtalet skriver kontaktpersonalen en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.

Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
Dina anhöriga och närstående är alltid välkomna. Vi vill att du skall ha en meningsfull tid på Brattska gården och då är det viktigt med ett bra samarbete och god kontakt med dina anhöriga.

AKTIVITETER
Vi ordnar många meningsfulla stunder för de boende, både individuellt och i grupp.

På Brattska gården lägger vi stor vikt på det dagliga och vardagliga. Vårt cafe "Sjöqvisten" är en central samlingspunkt där det ofta doftar nybakat. Vi har lite olika inredda miljöer i vårt hus där kunderna kan se på tv tillsammans, sticka/virka, läsa, sjunga, sitta vid öppna brasan eller spela spel. I samarbete med aktivitetssamordnarna så ordnas större tillställningar. T. ex. ett större café med underhållning någon gång i månaden. Vi tycker det är viktigt att bevara traditioner och markera vardag och helg.

Under sommaren ordnar vi med grillning i stora trädgården. En gång i veckan så kommer några musiker och bjuder på musik och allsång. Svenska kyrkan har kaffestund i husen.

Är man intresserad av mer individuella aktiviteter erbjuder Brattska exempelvis ett skönt bad i vårt inbjudande ”relaxrum” eller handmassage eller fotbad som utförs av personalen. Detta är mycket uppskattat av de boende.

ÖVRIGT
Frisör och fotvård kan komma till boendet vid behov. 

PRAKTISK INFORMATION

Adress:
Brattgårdsgatan 34
660 50 VÅLBERG 

 • Entrédörren är låst dygnet runt. Vid behov lämnas nyckelbricka ut till behöriga. Övriga besökare hänvisas att ringa på porttelefonen vid entrédörren.
 • Vid eventuell brand låses alla dörrar upp automatiskt. Automatlarm går till SOS.
 • Personal ska alltid kontaktas om någon boende vill följa med dig ut.
 • Alla våra eluttag är jordade. Om kontakter i armatur behöver bytas för att passa i våra eluttag måste arbetet utföras av fackman.
 • Internt trygghetslarm finns.
 • Vid akuta fel i lägenheten, eller önskemål om förändring, anmäler du det till avdelningens personal som sedan vidarebefordrar detta till enhetschef. 

 

KONTAKT

Enhetschef 054-540 59 81     

Pilen  054-540 59 80

Almen 054-540 59 82

Syrenen 054-540 59 83

Linden 054-540 59 84

Kastanjen 054-540 59 85

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Vålberg