Kommunalt - Hemtjänst -

Karlstads kommuns hemtjänst, enhet 1

  • Karlstads kommuns hemtjänst

Karlstad kommuns hemtjänst enhet 1 servar områdena Orrholmen, del av Tullholmen och Viken.

Jämför med andra

Mer om oss

PERSONAL OCH KOMPETENS
Hemtjänstinsatser utförs av omvårdnadspersonal. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och hög kompetens för att utföra dessa insatser. Målet är att all omvårdnadspersonal skall ha en vårdutbildning för att insatserna skall utföras på bästa sätt med kundens behov i fokus. Karlstads kommun har ständig kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet. All personal bär arbetskläder och ID-bricka.

VERKSAMHETSIDÉ
Det är viktigt att du känner dig trygg med de insatser vi utför och att du känner inflytande över insatsernas utformning. Det är också viktigt för oss att mötet med hemtjänstpersonalen fungerar bra. Vi erbjuder dig därför ett introduktionssamtal där vi tillsammans planerar hur dina insatser skall utföras. Vi gör en genomförandeplan som utgår från de insatser du blivit beviljad och du har möjlighet att framföra önskemål om hur din hjälp skall utföras. Dina anhöriga är givetvis välkomna att delta i samtalet. Du kommer att erbjudas en kontaktpersonal som vid behov också kan hjälpa dig med andra kontakter

SPECIALITÉ
Vår specialitet är hemtjänst. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens så kan vi erbjuda en hemtjänst som både arbetar med hjärta och hjärna och som kan tillgodose de flesta behov.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Som kommunala utförare har vi inte rätt att erbjuda tilläggstjänster.

KONTAKT

Enhetschef: 054-540 61 72

Gruppledare Viken: 054-540 62 69

Hemtjänstgrupp Viken telefon: 054-540 57 26 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet. 

 

Gruppledare Orrholmen/Viken: 054-540 62 47

Hemtjänstgrupp Orrholmen telefon: 054-540 57 27 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet. 

Adress till båda grupplokalernal: Drottningatan 45, 65225 Karlstad.

 

Larm- och nattpatrullens servicetelefon: 054 540 57 69

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Hemtjänst
Belägen i
Orrholmen, Viken