Kommunalt - Lekplats - Gustavsberg

Gustavsbergs lekplats, Gustavsberg

  • Gustavsbergs lekplats
    Gustavsbergs lekplats

Gustavsbergs lekplats är en mellanstor områdeslekplats belägen som en del i ett tämligen brett grönstråk i stadsdelen Gustavsberg. Här finns bland annat klätterställning, kompisgunga och en stor sandlåda.

Jämför med andra

Mer om oss

Gustavsbergs lekplats är en områdeslekplats belägen som en del i ett tämligen brett grönstråk som skär genom stadsdelen mellan bebyggelsen i kvarteren Sjörået, Älvakungen, Källnymfen och Skogsnymfen. Grönstråket, som är genombrutet av en allékantad gång-/cykelväg, utgör ett frodigt mellanrum som skapar luft i bebyggelsestrukturen och bildar en halvoffentlig atmosfär integrerad med radhusträdgårdarnas frodighet. Här finns bland annat klätterställning, kompisgunga och en stor sandlåda som omfattar lekstugor. I anslutning till grönområdet finns också en asfalterad idrottsplan och en mindre pulkabacke.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Lekplats
Belägen i
Gustavsberg