Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Gruvlyckan

Oskarslund

  • Oskarslund vårdboende

Oskarslund vårdboende är anpassat för personer med demenssjukdom och består av sex avdelningar. Varje avdelningsflygel har en egen matsal och ett vardagsrum med braskamin. Här arbetar vi aktivt för att du ska få så trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun

Jämför med andra

Mer om oss

Mål och inriktning

Oskarslund erbjuder en attraktiv atmosfär som redan i entrén förmedlar en känsla av professionalitet, ordning och reda, med en känsla av ett ”välkomnande”. Detta ”välkomnande” går som en röd tråd från det att ni gör ert första besök till dess att inflyttning sker. När ni väl har flyttat in och installerat er, så kommer vår personal att se till så att ni trivs och har det bra. Detta innebär att tillgodose och respektera era individuella behov utifrån er livsvärld och att få fortsätta ”vara den man är”. I denna strävan finns ett stort engagemang hos all personal med att visa allt som erbjuds för att få en meningsfullhet i sin tillvaro på Oskarslund.

Boendemiljö

Oskarslund vårdboende består av sex avdelningar; Sandskär, Bergholmen, Lövholmen, Lövöskär, Sikholmen och Sikskär. Två av enheterna har fyra avdelningar bestående av 18 lägenheter som ligger i två vingar med 9 lägenheter vardera. En av enheterna består av en avdelning med 16 lägenheter  samt en avdelning med 7 lägenheter. Varje vinge har en egen matsal och ett vardagsrum med braskamin.

De lägenheter som ligger på våning två och tre har tillgång till gemensamma balkonger. De lägenheter som ligger i markplan  har en egen innegård med planteringar och trädgårdsmöbler. Det finns också möjlighet att promenera runt huset innanför staketet.

Mat/Måltider

Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. Lunch och middag levereras från barn- och ungdomsförvaltningen. Frukost och mellanmål tillagas på respektive vårdboende.

Personalens kompetens och bemanning

Under dagtid, kvällstid och helger varierar bemanningen. Nattetid finns fast antal personal på boendena. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

Inflytande

Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där din utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om din/dina anhöriga/närstående kan vara med.

Anhöriga /Närstående

Dina anhöriga/närstående är alltid välkomna. Vi vill att du ska ha en meningsfull tid på Oskarslund och då är det viktigt med ett bra samarbete och god kontakt med dina anhöriga.

Övrigt

Frisör och fotvård kommer till boendet vid behov

Aktiviteter

Personalen erbjuder både stora och små aktiviteter flera gånger i veckan, både individuellt och i grupp. Tipspromenader, side by side cykling, olika utflyktsmål mm . Vi lägger stor vikt på det dagliga som att läsa dagstidning, ta en kaffe tillsammans eller gå en promenad ute i våra fina trädgårdar, vi anordnar grillkvällar om vädret tillåter. Vi har en spa avdelning där vi kan erbjuda bubbelbad. Strax intill har vi ett ljusrum, frisersalong och pysselverkstad. Vi arbetar med att bevara traditioner samt fångar tillfällen att skapa en meningsfull vardag för våra kunder.

Praktisk information

  • Ytterdörrens öppettider regleras efter årstid, övriga tider hänvisas till ringklocka som finns vid entrén.
  • Avdelningsdörrarna är upplåsta under dagtid.
  • Vid eventuell brand låses alla dörrar upp automatiskt. Automatlarm går till SOS.
  • Personal ska alltid kontaktas om någon boende vill följa med ut. 
  • Alla våra eluttag är jordade. Om kontakter i armaturer behöver bytas för att passa i våra eluttag, måste fackman utföra arbetet. 
  • Internt trygghetslarm finns, som behovsprövas vid inflyttning.
  • Vid installation av telefoni, it, tv etc. kontakta  Karlstad stadsnät.

KONTAKT

Oskarslund 1 

Enhetschef 054-5406531

Sandskär A 054–8201021 B 054–8201020

Bergholmen A 054–8201022 B 054–8201023


Oskarslund 2 

Enhetschef    054-5406541

Lövöskär A 054–8201024 B 054–8201025

Lövholmen A 054–8201026 B 054–8201027


Oskarslund 3 

Enhetschef 054-5406534

Sikskär  A 054–8201028 B 054–8201029

Sikholmen A 054–8201030 B 054–8201031

 

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Gruvlyckan