Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Gruvlyckan

Oskarslund

  • Oskarslund vårdboende

Oskarslund vårdboende är anpassat för personer med demenssjukdom och består av sex avdelningar. Varje avdelningsflygel har en egen matsal och ett vardagsrum med braskamin. Här arbetar vi aktivt för att du ska få så trivsamt boende som möjligt. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Oskarslund erbjuder en attraktiv atmosfär som redan i entrén förmedlar en känsla av professionalitet, ordning och reda, med en känsla av ett ”välkomnande”. Detta ”välkomnande” går som en röd tråd från det att ni gör ert första besök till dess att inflyttning sker. När ni väl har flyttat in och installerat er, så kommer vår personal att se till så att ni trivs och har det bra. Detta innebär att tillgodose och respektera era individuella behov utifrån er livsvärld och att få fortsätta ”vara den man är”. I denna strävan finns ett stort engagemang hos all personal med att visa allt som erbjuds för att få en meningsfullhet i sin tillvaro på Oskarslund.

BOENDEMILJÖ
Oskarslund vårdboende består av sex avdelningar; Sandskär, Bergholmen, Lövholmen, Lövöskär, Sikholmen och Sikskär. Två av enheterna har fyra avdelningar bestående av 18 lägenheter som ligger i två vingar med 9 lägenheter vardera. En av enheterna består av en avdelning med 16 lägenheter  samt en avdelning med 7 lägenheter. Varje vinge har en egen matsal och ett vardagsrum med braskamin.

De lägenheter som ligger på våning två och tre har tillgång till gemensamma balkonger. De lägenheter som ligger i markplan  har en egen innegård med planteringar och trädgårdsmöbler. Det finns också möjlighet att promenera runt huset innanför staketet.

MAT/ MÅLTIDER
Frukost och mellanmål tillagas på respektive vårdboende. Lunch och middag levereras från barn- och ungdomsförvaltningen. Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. 

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Oskarslund har en jämn grundbemanning veckans alla dagar. Nattetid finns ett fast antal personal på boendet. Vi strävar efter att all personal skall ha en adekvat utbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Det finns en sjuksköterska (PAS) knuten till enheten på dagtid, vardagar. Sjuksköterskan har inget kontor på enheten men utgår från en av förvaltningens sjuksköterskestationer/team. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen.

Sjuksköterskan ger råd, stöd, instruktioner till dig som vårdtagare, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Vid behov tar sjuksköterskan kontakt med ansvarig läkare (PAL).

ARBETSTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST
Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet.

Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet. 

KONTAKTPERSONAL
Du kommer att få två kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter eller frågor.

Personalen ansvarar inte för smycken och andra värdesaker. Kontaktpersonalen kan efter överenskommelse ansvara för en handkassa till mindre inköp om behov finns. Detta låses in i värdeskåp.

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter de behov du har. Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om din/dina anhöriga/närstående kan vara med. Efter samtalet skriver kontaktpersonalen en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.

Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
Dina anhöriga och närstående är alltid välkomna. Vi vill att du skall ha en meningsfull tid på Oskarslund och då är det viktigt med ett bra samarbete och god kontakt med dina anhöriga.

AKTIVITETER
Personalen erbjuder både stora och små aktiviteter flera gånger i veckan, både individuellt och i grupp. Tipspromenader, side by side cykling, olika utflyktsmål mm . Vi lägger stor vikt på det dagliga som att läsa dagstidning, ta en kaffe tillsammans eller gå en promenad ute i våra fina trädgårdar, vi anordnar grillkvällar om vädret tillåter. Vi har en spa avdelning där vi kan erbjuda bubbelbad. Strax intill har vi ett ljusrum, frisersalong och pysselverkstad. Vi arbetar med att bevara traditioner samt fångar tillfällen att skapa en meningsfull vardag för våra kunder.

ÖVRIGT
Frisör och fotvård kommer till boendet vid behov

Praktisk information

Adress: 
Gruvgången 130
653 43 Karlstad

  • Ytterdörrens öppettider regleras efter årstid, övriga tider hänvisas till ringklocka som finns vid entrén.
  • Avdelningsdörrarna är upplåsta under dagtid.
  • Vid eventuell brand låses alla dörrar upp automatiskt. Automatlarm går till SOS.
  • Personal ska alltid kontaktas om någon boende vill följa med ut. 
  • Alla våra eluttag är jordade. Om kontakter i armaturer behöver bytas för att passa i våra eluttag, måste fackman utföra arbetet. 
  • Internt trygghetslarm finns, som behovsprövas vid inflyttning.
  • Vid installation av telefoni, it, tv etc. kontakta  Karlstad stadsnät.

 

KONTAKT

Oskarslund 1 

Enhetschef 054-5406531

Sandskär A 054–8201021 B 054–8201020              Växeltelefon 054-540 17 88

Bergholmen A 054–8201022 B 054–8201023          Växeltelefon 054-540 26 04


Oskarslund 2 

Enhetschef    054-5406541

Lövöskär A 054–8201024 B 054–8201025               Växeltelefon 054-540 63 64

Lövholmen A 054–8201026 B 054–8201027            Växeltelefon 054-540 23 66


Oskarslund 3 

Enhetschef 054-5406534

Sikskär  A 054–8201028 B 054–8201029                Växeltelefon 054-540 10 95

Sikholmen A 054–8201030 B 054–8201031             Växeltelefon 054-540 55 49

 

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Gruvlyckan