Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Norrstrand

Hagaborgs trygghetsboende

 • Hagaborg

Hagaborg trygghetsboende ligger beläget i stadsdelen Norrstrand 1.5 km från Karlstad centrum. Boendet erbjuder personer med särskilda behov en trygg och anpassad boendeform. Här bor du i egen lägenhet med stöd av hemtjänstinsatser. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Hagaborg är ett trygghetsboende och erbjuder personer med särskilda behov en trygg och anpassad boendeform. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt.

 Att bo på ett trygghetsboende innebär:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende
 • Att du har ett eget kontrakt på lägenheten
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet
  När lägenheten möbleras önskar vi att den möbleras så att hjälpmedel lätt kan användas
  Rådgör gärna med personalen
 • Att du själv betalar och ansvarar för elabonnemang
  (tecknar abonnemang vid inflytt samt säger upp abonnemanget vid uppsägning av lägenheten)
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård
 • Du bor i din egen lägenhet med biståndsbedömda insatser utifrån dina behov
 • Omvårdnadspersonal finns i tjänst på boendet dygnet runt

BOENDEMILJÖ
Hagaborg trygghetsboende består av två huskroppar med lägenheter. Totalt finns 64 lägenheter i varierande storlekar, 1-2 rum och kök från 43 till 62 kvm. Alla lägenheter har balkong. Mellan de två huskropparna finns en gemensam matsal där det serveras frukost, lunch samt kvällsmat alla dagar i veckan. Här finns också möjlighet att köpa kaffe, godis och fika.

Du har också möjlighet att låna utrymme i matsalen om du vill samla släkt och vänner och lägenheten inte räcker till.

I huset finns också en gemensam motionshall för lättare gymnastik samt samlingslokaler för olika gemensamma aktiviteter.

Här finns närhet till postombud, apotek, affär, frisör och vårdcentral inom 1 km, samt kollektivtrafik ca 100 m

Information om tillgång till fotvård och frisör ges på respektive boende

MAT/ MÅLTIDER
Lunchen serveras i boendets restaurang. Biståndshandläggaren bedömer tillsammans med dig vilket behov av hjälp kring måltider som du har. Du betalar via faktura till barn och ungdomsförvaltningen i de fall du köper lunch i vår gemensamma restaurang. Vi serverar även frukost och lagad kvällsmat i vår matsal som du betalar via faktura. Föredrar du att äta i din lägenhet hjälper vi dig med det om behov finns. Det är då möjligt att få hjälp med frukost, värma matlåda till lunch och enklare kvällsmål. Önskar du matdistribution, kalla matlådor levererade hem, kontaktas din biståndsbedömare.

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Omvårdnadspersonal finns i tjänst på boendet dygnet runt. Bemanningen kan variera över dygnet beroende på behov. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Enhetsansvarig sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska under andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen.

Sjuksköterskan ger råd, stöd, instruktioner till dig som vårdtagare, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar kontakt med ansvarig läkare när problem uppstår.

ARBETSTERAPEUT/SJUKGYMNAST/FYSIOTERAPEUT
Insatser från arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast bedöms vid behov.

Utifrån vårdbegäran från trygghetsboendet gör arbetsterapeuten en bedömning av aktuellt problem gällande aktiviteter i det dagliga livet, t.ex. hygien, påklädning och förflyttningar. Utifrån vårdbegäran från trygghetsboendet gör fysioterapeut/sjukgymnast en bedömning av funktioner och möjligheter, t.ex. rörelse- och gång-/förflyttningsförmåga. Fysioterapeut/sjukgymnast bedömer behov av träning och behandling samt gör utprovning av hjälpmedel.

Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet. Uppföljning sker kontinuerligt av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter de behov du har.

Du kommer att få kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. 

Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där din utsedda kontaktpersonal är med. Enhetschef, hälso- och sjukvårdspersonal deltar efter behov. Ni går tillsammans igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och om du har eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. Kontaktpersonalen skriver en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande av hjälpen. Din/dina anhöriga kan vara med om du så önskar. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

Insatsen inköp är ett beslut du får efter bedömning av din biståndsbedömare. Du får då hjälp med dina inköp via Samhall. En gång i veckan fyller du i en inköpslista som lämnas till Samhall. Här kan omvårdnadspersonalen vara behjälplig vid behov. Det är viktigt att du har ett kort med insatta pengar på tex. ICA eller Konsum. Detta för att vi då minimerar kontanthantering och du kan känna dig trygg. Vi kan förvara en mindre summa pengar i vårt kassaskåp, som du kan använda till mindre utflykter underhållning etc. Då upprätta vi ett kontrakt som reglerar hur mycket pengar vi som mest förvarar och även för kassabok och spara på verifikationer. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker.

Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad. 

Om ditt behov av hjälp förändras ska din biståndsbedömare kontaktas, då kan kontaktpersonalen vara behjälplig med kontakten.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Hjälper oss att förbättra
Dina synpunkter är viktiga impulser till att förbättra. Vill du inte skriva så kan du också ta kontakt och prata med din kontaktpersonal eller den närmaste chefen, det går lika bra.

Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
Dina anhöriga och närstående är alltid välkomna.

AKTIVITETER
Hagaborg trygghetsboende erbjuder olika aktiviteter, olika former av underhållning samt uteaktivitet när vädret tillåter. I anslutning till restaurangen finns även möjlighet att delta i olika aktiviteter som aktivitetssamordnare, pensionärs- och frivilligorganisationer anordnar. En motionshall finns också för lättare gymnastik.

I samförstånd med våra kunder anordnar vi också speciella aktiviteter av olika slag, individuellt och i grupp.

PRAKTISK INFORMATION

Hagaborg består av 2 huskroppar och har adresserna:
Hagaborgsgatan 13
653 45 KARLSTAD

Hagaborgsgatan 20
653 45 KARLSTAD

Det är viktigt att du gör en adressändring!

 • Ytterdörren låses klockan 18
 • Alla lägenheter har sprinkler som utlöser vid rökutveckling
 • Vid eventuell brand låses alla dörrar upp automatiskt. Automatlarm går till SOS
 • Trygghetslarm kopplas in efter beslut från biståndsbedömare
 • Det finns brevinkast på varje lägenhetsdörr, så din tidning och post kommer direkt till dig
 • Det finns sopnedkast på varje våningsplan för hushållssopor.
 • Tidningar, kartonger och glas lämnas på sopstation på parkeringen på området. 
 • Vid akuta fel i lägenheten kontaktas bovärden på KBAB. Telefonnumret finns angivet i trapphusen i respektive hus.
   

KONTAKT

Hagaborg 1, Hagaborgsgatan 13

Enhetschef         054-540 60 74

Samordnare       054-540 12 79


Hagaborg 2, Hagaborgsgatan 20 och nattpersonal

Enhetschef         054-540 60 54

Samordnare       054-540 73 59


Gemensam grupplokal/personal 054-540 60 32, telefonsvarare. Lyssnas av 4ggr/dag

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Norrstrand