Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat - Utanför Karlstad

Skutberget-Kil

  • Bild Skutberget-Kil
    Skutberget - Kil

Med start på Skutberget strax utanför Karlstad kan du vandra från Vänerns strand ända fram till Kils samhälle. Längs den fina leden passerar du genom tre naturreservat: Sörmon, Högemon och Kilsravinerna.

Jämför med andra

Mer om oss

Vandringsleden mellan Skutberget och Kil är 22 kilometer lång och går genom variationsrik och vacker natur. De tre naturreservaten är av skilda karaktärer vilket ger en spännande upplevelse. Väljer du att starta eller sluta vid Skutberget får du en härlig utsikt över Vänerskärgården.

Här finns ett stort friluftsområde med bland annat badplatser, camping och café. Vandringsleden går också enkelt att dela upp i kortare etapper, och det finns flera lämpliga startplatser. På Sörmon växer hedtallskog på en stor isälvsavlagring. Naturreservatet domineras av kilometerlånga, parallella sandryggar. Här finns intressanta geologiska formationer.

På Sörmon finns sandödla och cypresslummer som är två sällsynta och hotade arter. Vid Högemon finns en åskulle som är 20 meter hög och når 105 meter över havet. Sluttningarna är relativt branta och på östra sidan kan du vandra på terrassformade hyllor. Kilsravinerna är ett av Värmlands mäktigaste ravinsystem. I den fuktiga miljön som ravinerna erbjuder finns arter som är relativt ovanliga i Värmland som till exempel springkorn och dvärghäxört.

Hitta hit

Karta Skutberget - Kil

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Utanför Karlstad