Kommunalt - Daglig verksamhet - Utanför Karlstad

Karlstad Airport

  • Entrén till Daglig verksamhet Karlstad Airport
    Karlstad Airport

Vår dagliga verksamhet samarbetar med Karlstad Airport där vi också befinner oss. Här hjälper vi till inom olika områden av flygplatsen. Vi har stödassistent via funktionsstöd Karlstads kommun som handleder oss. Verksamheten kan passa dig som tycker om att vara utomhus och vara fysiskt aktiv.

Jämför med andra

Mer om oss

Våra uppgifter varierar utifrån årstid. Till våra främsta uppgifter hör att röja sly längs de kilometerlånga staketen, klippa gräs och ställa rätt bagagevagnar vid terminalområdet. Vi städar, sopar och gör fint både inne- och utomhus. Vi brukar titta till bilarna på långtidsparkeringen och ibland tvättar vi Karlstad Airports servicebilar. 

På vintern hjälper vi såklart till att skotta snö och sanda om det behövs.  

 

Hos Karlstad Airport DV får du

Möjlighet till en meningsfull och utvecklande daglig sysselsättning. 

En utsedd kontaktpersonal. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan där du är med och påverkar hur du vill ha din dagliga verksamhet. 

Möjlighet finns att köpa lagad lunch. Du kan också välja att ta med egen mat att värma i mikro. 

Varje för- och eftermiddag serveras kaffe eller te. 

 

Personal och kompetens 

Personal som arbetar här har utbildning för att arbeta inom daglig verksamhet och/eller personlig lämplighet. 

Personal vid funktionsstöd i Karlstad erbjuds fortbildning och handledning i utformning av individanpassat kognitivt stöd. 

Vid behov utbildas personal i teckenspråk av funktionsstöds teckenspråkspedagog.

 

Tillgänglighet 

Vi har tillgång till ett rum inne på Karlstad Airports område där vi samlas och tar rast. 

18 km nordväst om Karlstad centrum, möjlighet till transportservice finns.  

Öppettider 08:00-13:30 

 

Inriktning 

Företagsgrupp 

Främst Utomhus 

Vaktmästeri Mark- och miljöuppgifter 

 

Kontaktuppgifter 

Karlstad Airport Daglig verksamhet 

Våldalen 570 

655 91 KARLSTAD 

Telefon: 054-540 5529 

 

 

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Daglig verksamhet
Belägen i
Utanför Karlstad