Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat -

I2-skogen

  • Rastplats i I2-skogen
    Rastplats i I2-skogen

I nära anslutning till Karlstads tätort ligger I2-skogens strövområde. Ett mycket populärt naturområde med flera mil grusvägar, motionsspår och stigar i ett varierat skogs- och jordbrukslandskap.

Jämför med andra

Mer om oss

I2-skogen passar utmärkt för promenader, joggning, skogs- och cykelutflykter längs med grusvägar och stigar i området. Det finns även markerade vandringsleder. Snörika vintrar finns det skidspår i området. Skogen i området är varierad. Här finns hällmarkstallskog, gran- och tallskog och fuktigare lövskogar i varierande åldrar. Jordbruksmarkerna hyser ängar och får- och kohagar, i norr har en del av jordbruksmarken blivit golfbana. Bryngfjorden i norr används vintertid som en skidbacke och sommartid är den downhill för mountainbike.

I2-skogen har åtta entréer där det finns informationstavlor med kartor som hjälper dig att orientera dig i området. På flera platser i området finns rastplatser med stockbord, eldstäder och bänkar. På några platser finns det även vindskydd. Inom området är motorfordonstrafik förbjuden, med undantag för arrendatorerna, skogsbruksändamål och för vissa arrangemang som är anmälda till kommunen.

Aktiviteter i I2-skogen
Förutom friluftsområde för allmänheten används området för föreningsaktiviteter, jakt, jordbruk, skytte (inom avgränsade skjutbanor) och kommunens eget skogsbruk. Jakten är reglerad till ett begränsat antal lördagar per år.

Hitta hit
Området är cirka 1 000 hektar stort och sträcker sig från Skåre och Ilanda i norr ned till Hultsberg och Våxnäs i söder, det avgränsas i öst av järnvägen mot Kil och i väst av riksväg 61/62. Det finns parkeringsmöjligheter runt hela området, som angränsar till flera bostadsområden i Karlstad.

Broschyr I2-skogen

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Hultsberg, Ilanda, Råtorp, Skåre, Våxnäs