Kommunalt - Lekplats - Tingvallastaden

Museiparkens lekplats, Tingvallastaden

  • Museiparkens lekplats
    Museiparkens lekplats

Museiparkens lekplats är Karlstads mest centrala lekplats och ligger placerad mitt emot Länsmuseumet och Stadsbiblioteket. Här finns många spännande lekredskap såsom linbana, karusell och vattenlek under sommarsäsongen.

Jämför med andra

Mer om oss

Grundidén med lekplatsen är en mötesplats i befintlig parkmark där omgivande gräsytor och uppvuxna parkträd utgör basen i utformningen.Utformningen av lekplatsen har hämtat uttryck i älven och vattnet, skogen och omgivande natur. Museet utgör del av fonden sett från biblioteket och genomsikt genom parken och lekplatsen är viktig för sammanhang och orientering.

Lekplatsen är uppdelad i två huvuddelar, en inre för de yngre barnen och en yttre för de äldre. De yngre barnen får en mer skyddad plats längre från trafik och större rörelsestråk. Öppna gräsytor ger överblick och möjlighet till fri lek. Den yttre delen är placerad närmre stråken och där människor passerar förbi. Mer fart och spänning präglar utformningen och här är utrustningen högre och mer utmanande. Koncept, utrustning och färgskala är vald med hänsyn till platsen. Material och design är av hög kvalitet.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Lekplats
Belägen i
Tingvallastaden