Fristående/privat - Vandringsled och/eller naturreservat - Vålberg

Lompberget, Korpberget och Götviksudden

Strax sydöst om Vålberg ligger de fornminnestäta områdena Lompberget, Korpberget och Götviksudden. Här finns lämningar av borgar, gravfält, rösen och stensättningar. Området bjuder också på vidsträckt utsikt över Vänern.

Jämför med andra

Mer om oss

Längs med Norsälven och dess utlopp i Vänern ligger en bergsrygg som sträcker sig från Lompberget i norr till Götviksudden i söder. På och i anslutning till bergsryggen finns rikligt med fornlämningar som tydligt visar vilken viktig vattenled Norsälven varit genom historien. Terrängen i området är kuperad och spännande. Längst i söder, på Götviksudden, finns en gammal fin naturskogsartad strövvänlig hällmarkstallskog.

Fornlämningar
Här finns två fornborgar, ett gravfält, flera bronsåldersrösen och stensättningar. Från fornlämningarna är det vidsträckt utsikt utöver Vänern som var av stor betydelse för forntidens människor i orostider. Algutshögen som ligger på Lompberget är ett av Värmlands största rösen med en diameter på cirka 30 meter.

Hitta hit
Området ligger 19 kilometer väster om Karlstad centrum. Från Karlstad följer du E18 västerut mot Oslo. Parkeringsplats finns i omedelbar närhet till E18 strax innan bron över Norsälven. Från parkeringsplatsen utgår leder både norr- och söderut.

Karta över fornlämningarna

Organisationsform
Fristående/privat
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Vålberg