Kommunalt - Kommunens kvalitet i korthet - Luleå

Luleå kommun 2019

  • Luleå har Sveriges sjunde största hamn för gods.
Jämför med andra

Mer om oss

Luleå ligger i Norrbotten och är också residensstad i länet. Luleå är Sveriges 22:a största stad och här finns Luleå tekniska universitet.

Om kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om tid för bygglovsansökan, kostnader för skola och äldreomsorg samt plats på förskola.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför Kommunens kvalitet i korthet. Ungefär 200 kommuner deltar i undersökningen. Du kan också ta del av och jämföra resultaten från kommunerna Jönköping, Kalmar, Karlstad, Linköping, Luleå, Sundsvall, Växjö och Örebro.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Kommunens kvalitet i korthet
Belägen i
Luleå