Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Rud

Gunnern, Rud

 • Gunnerns vårdboende

Gunnerns vårdboende ligger på Rud och består av fyra våningar med en avdelning per våning. Boendet är anpassat för äldre personer med demenssjukdom. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Gunnern vårdboende är anpassat för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. 

Att bo på vårdboende innebär:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende.
 • Att du har ett eget kontrakt på lägenheten. TV-licens och hushållsel ingår i hyran.
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet.
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård. 

BOENDEMILJÖ
Vårdboendet är beläget i stadsdelen Rud, cirka 3 km från Karlstad centrum. Gunnern består av fyra våningar Rosengården och Nypongården, Linnegården och Örtagården. Huset ligger i ett grönområde med ett skogsparti framför. Närmaste granne är Rudsskolan. Varje våning består av 12 lägenheter med två gemensamma balkonger på varje våning.

Närhet till restaurang, apotek, vårdcentral, postombud och affär är ca 500 m. Kollektivtrafik ca 100 m. Utifrån behov kan frisör och fotvård komma till boendet.

MAT/ MÅLTIDER
Lunchen serveras ca kl.12.30 och middagen ca kl.17.00. 
Lunch och middag levereras varm från barn- och ungdomsförvaltningen. Frukost och mellanmål tillagas på respektive våning. Frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. 

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Bemanningen varierar under dag, kväll, natt och helg. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Enhetsansvarig sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska.

Sjuksköterskan ger råd, stöd och instruktioner till dig, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar vid behov kontakt med ansvarig läkare.  

ARBETSTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST
Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet.
Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet. 

KONTAKTPERSONAL
Du kommer att få två kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad.

Kontaktpersonalen kan efter överenskommelse ansvara för en handkassa till mindre inköp om behov finns. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker. 

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter dina önskemål och behov.

Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där din utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om anhöriga/närstående kan vara med. Kontaktpersonalen upprättar en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.
Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
För oss är det viktigt att ha en bra relation med dina anhöriga/närstående. De är därför alltid välkomna att besöka dig. De är också välkomna att delta när vi har underhållning och andra sammankomster.

AKTIVITETER
Vi ordnar med aktiviteter både enskilt och i grupp. Det förekommer aktiviteter på våningarna och i samlingssalen, aktiviteterna består av till exempel caféstund, musik, underhållning och föreläsningar.  Vi lägger stor vikt på det dagliga som att läsa dagstidning tillsammans, plantera, baka och lösa korsord. Vi erbjuder gymnastik, nagelmålning, danskvällar och bingo med mera. Promenader görs när vädret tillåter. Personalen är med och ordnar grillkvällar, glass-café, kak-kalas och allsång. Vi tycker det är viktigt att bevara traditioner och markera vardag och helg.

PRAKTISK INFORMATION
Adress:
Rudsgårdsvägen 4
654 66 Karlstad
Det är viktigt att du gör en adressändring!

 • Ytterdörrarna låses upp med kod (2019) vardagar mellan klockan 06.30-18.00.
 • Under helger (hela dygnet) och vardagar mellan 18.00-06.30 hänvisas besökande till porttelefonen vid ytterdörren
 • Personalen ska alltid kontaktas om någon annan boende vill följa med dig ut
 • Brandlarmet är direkt kopplat till SOS
 • Vi ser gärna att anhöriga följer med till tandläkare, läkare osv.
 • Böcker finns att låna i receptionen
 • På Rosengården bor en katt
 • På Linnegården bor två katter

KONTAKT

Enhetschef, Rosengården & Nypongården             054-540 60 24  

Enhetschef, Linnégården & Örtagården                 054-540 57 66

Linnegården       054-540 59 75

Nypongården     054-540 59 68

Rosengården      054-540 59 76

Örtagården        054-540 59 71

 

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Rud