Kommunalt - Vårdboende och trygghetsboende - Våxnäs

Pelargården, Våxnäs

 • Pelargården

Pelargårdens vårdboende ligger på Våxnäs. Här finns tre våningar med lägenheter för personer med demenssjukdom. I huset bredvid ligger Våxnäs trygghetsboende. En del aktiviteter anordnas tillsammans mellan husen. Verksamheten bedrivs av Karlstads kommun.

Jämför med andra

Mer om oss

MÅL OCH INRIKTNING
Pelargårdens verksamhet består av att driva omvårdnadsarbete utifrån ett funktionsbevarande arbetssätt samt ge en meningsfull vardag till alla som bor hos oss. Vi skapar trygghet för både boende och dess anhöriga. Pelargården är anpassat för personer med demenssjukdom.

Att bo på vårdboende innebär:

 • Att du har ett biståndsbedömt beslut för särskilt boende.
 • Att hushållsel och marksända Tv-kanaler ingår i hyran
 • Vill du se fler Tv-kanaler kan du beställa abonnemang från hyresvärden som du betalar för själv
 • Att du själv inreder lägenheten. Höj- och sänkbar säng med madrass finns på boendet
 • När lägenheten möbleras önskar vi att den möbleras så att hjälpmedel lätt kan användas. Rådgör gärna med personalen
 • Att du betalar hyra, hemförsäkring, telefon, medicin, vårdavgift, mat, läkarbesök, frisör och fotvård

BOENDEMILJÖ
Pelargården består av tre våningar, Våning 1 – Marmorn, Våning 2 – Kristallen och våning 3 – Graniten.  Varje våningsplan består av 10 lägenheter, gemensam matsal och TV-rum. I de gemensamma utrymmena finns trådlöst internet. Alla våningsplan har en stor inglasad balkong. Vid entrén finns det en gemensam uteplats med grill.

Bredvid Pelargården ligger Våxnäs trygghetsboende och runt husen finns grönområde och promenadstråk. Vid Våxnäs centrum finns bland annat postombud, vårdcentral, apotek och olika affärer.

MAT/ MÅLTIDER
Lunch och middag levereras varm till enheten. Frukost och mellanmål tillagas på respektive våning. Frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmat betalar du i efterskott på räkning. Du betalar bara för de måltider du äter. Det innebär att om du är borta någon eller några dagar reduceras räkningen. 

PERSONALENS KOMPETENS OCH BEMANNING
Det finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Bemanningen varierar under dag, kväll, natt och helg. Vi strävar efter att all personal ska ha vårdutbildning.

SJUKSKÖTERSKA
Enhetens sjuksköterska arbetar dagtid. Om det finns behov av kontakt med sjuksköterska andra tider kontaktar vårdpersonalen tjänstgörande sjuksköterska i kommunen. 

Sjuksköterskan ger råd, stöd, instruktioner till dig som vårdtagare, dina anhöriga och omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan tar vid behov kontakt med ansvarig läkare.

ARBETSTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST
Utifrån vårdbegäran från omvårdnadspersonalen gör arbetsterapeuten, fysioterapeuten/sjukgymnasten en bedömning av aktuellt problem som påverkar det dagliga livet.
Rehabiliteringsarbetet sker i nära samarbete med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och omvårdnadspersonal. En stor del av träningen utförs av omvårdnadspersonal på boendet. 

KONTAKTPERSONAL
Du kommer att få två kontaktpersonal som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand kontaktpersonalen du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad.

Kontaktpersonalen kan efter överenskommelse ansvara för en handkassa till mindre inköp om behov finns. Personalen ansvarar dock inte för smycken och andra värdesaker. 

INFLYTANDE
Vården och omsorgen utförs efter dina önskemål och behov.

Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där din utsedda kontaktpersonal och enhetschef tillsammans med dig går igenom hur dina behov av vård- och omsorg ser ut och eventuella önskemål om hur vården och omsorgen skall utföras. I de fall du inte själv kan närvara vid välkomstsamtalet så är det bra om anhöriga/närstående kan vara med. Kontaktpersonalen upprättar en genomförandeplan som sedan ligger till grund för utförande. Genomförandeplanen ska godkännas av dig eller din anhörig.

GE KLAGOMÅL OCH BERÖM
Vi inom kommunens vård och omsorg tycker det är viktigt att få reda på när vår verksamhet fungerar bra eller när den inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheten att rätta till misstag och utveckla det som är bra.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Muntliga och skriftliga.
Dina synpunkter skickas till ledningskontoret inom vård- och omsorgsförvaltningen som vidarebefordrar dem till den som är ansvarig. Dina synpunkter registreras precis som alla inkomna handlingar till kommunen. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till de som tar emot och handlägger dina synpunkter.

ANHÖRIGA/ NÄRSTÅENDE
Anhöriga och närstående är alltid välkomna att hälsa på.

AKTIVITETER
Vi lägger stor vikt vid dagliga aktiviteter, som att läsa dagstidning, spela kort, titta på bilder osv. Olika utflykter utifrån intresse kan planeras tillsammans med personalen.

I samarbete med aktivitetssamordnare ordnas större tillställningar, som till exempel fester i samband med högtider. Trubadurer med olika repertoarer besöker Pelargården regelbundet. Västerstrandskyrkan kommer någon gång per månad.

Du som bor på Pelargården är välkommen att delta i de aktiviteter som anordnas i Våxnäs trygghetsboende, bland annat onsdags café, gymnastik, sång- och musikunderhållning.

 

PRAKTISK INFORMATION

Adress:  
Ventilgatan 22
653 45 KARLSTAD 
Det är viktigt att du gör en adressändring!

 • Ytterdörren är låst. Besökare hänvisas till ringklockan som finns vid ytterdörren.
 • Det är viktigt att kontakta personalen om någon annan boende vill följa med dig ut.
 • Vid ev. brand låses alla dörrar upp automatiskt. Automatlarm går direkt till SOS.
 • Vi ser gärna att anhöriga/närstående följer med till tandläkare, läkare, fotvård, frisör.


KONTAKT

Enhetschef        054-540 60 08

Marmorn           054-540 59 90

Kristallen          054-540 59 91

Graniten           054-540 59 92

Nattpersonal     070-001 85 22

 

 

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vårdboende och trygghetsboende
Belägen i
Våxnäs