Kommunalt - Hemtjänst -

Karlstads kommuns hemtjänst, enhet 9

  • Karlstads kommuns hemtjänst

Karlstad kommun hemtjänst enhet 9 servar områdena Skåre, Råtorp, Ilanda, Hertzhöga, Stodene och Grava-Rud.

Jämför med andra

Mer om oss

PERSONAL OCH KOMPETENS
Hemtjänstinsatser utförs av omvårdnadspersonal. Vi har lång erfarenhet av hemtjänst och hög kompetens för att utföra dessa insatser. Målet är att all omvårdnadspersonal skall ha en vårdutbildning för att insatserna skall utföras på bästa sätt med kundens behov i fokus. Karlstads kommun har ständig kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet. All personal bär arbetskläder och ID-bricka.

VERKSAMHETSIDÉ
Det är viktigt att du känner dig trygg med de insatser vi utför och att du känner inflytande över insatsernas utformning. Det är också viktigt för oss att mötet med hemtjänstpersonalen fungerar bra. Vi erbjuder dig därför ett introduktionssamtal där vi tillsammans planerar hur dina insatser skall utföras. Vi gör en genomförandeplan som utgår från de insatser du blivit beviljad och du har möjlighet att framföra önskemål om hur din hjälp skall utföras. Dina anhöriga är givetvis välkomna att delta i samtalet. Du kommer att erbjudas en kontaktpersonal som vid behov också kan hjälpa dig med andra kontakter.

SPECIALITÉ
Vår specialitet är hemtjänst. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens så kan vi erbjuda en hemtjänst som både arbetar med hjärta och hjärna och som kan tillgodose de flesta behov.

TILLÄGGSTJÄNSTER
Som kommunala utförare har vi inte rätt att erbjuda tilläggstjänster.

KONTAKT

Enhetschef telefon: 054-540 64 11

Gruppledare telefon: 054-540 62 70

Hemtjänstgrupp Skåre telefon: 054-540 57 28 (telefonsvarare). Vi kontaktar dig så snart vi får möjlighet.

Adress till grupplokal: Fjärrviksvägen 2, 653 50 Karlstad.

 

Larm- och nattpatrullens servicetelefon: 054 540 57 69

 

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Hemtjänst
Belägen i
Ilanda, Råtorp, Skåre, Grava, Stodene