Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat - Zakrisdal

Göteborgsudden

  • Bild Göteborgsudden
    Göteborgsudden

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Göteborgsudden, en av få obebyggda Väneruddar med klippstränder och utsikt mot Vänerskärgården.

Jämför med andra

Mer om oss

Du når Göteborgsudden via en 700 meter lång stig. Stigen passerar flera intressanta platser som gamla bolämningar, en strandäng och gammal hällmarkstallskog. Längst ut på udden finns en spång över till en liten ö, där du kan njuta av utsikten mot Vänerskärgården. Här finns bänkar, stockbord och en grillplats. Hela området är tillgänglighetsanpassat.

Natur, växter och djur
Skogen på Göteborgsudden är skyddad som biotopskydd för att bevara den gamla värdefulla skogen som utvecklat höga naturvärden. I Margårdsviken norr om Göteborgsudden finns en restaurerad strandäng. Korna som betar på strandängen håller landskapet öppet vilket gynnar växter och fåglar samtidigt som upplevelsen ökar genom utblickar mot Vänern. Kulturväxterna på udden vittnar om den forna bebyggelsen. Här finns gott om gräslök, syren, daglilja, trädgårdsiris och kaukasiskt fetblad.

Göteborgsuddens historia
Torpet Göteborg byggdes någon gång under 1800-talet, det är detta torp som gett udden dess namn. Flera sommarhus byggdes på Göteborgsudden och på holmen utanför under 1930-talet. På 1950-talet fanns här två hus på holmen och 14 hus på udden. Du kan se spår efter den bebyggelse som fanns på ön i form av husgrunder och trädgårdsväxter.

Tillgänglighetsanpassat område
Stigen ut till udden är lättframkomlig även med rullstol. Längs stigen finns flera bänkar att vila sig på. Med hjälp av en spång är även ön utanför udden lättillgänglig. Vid områdets entré finns en taktil karta över Göteborgsudden som hjälp till synsvaga. Här finns också ett handikappanpassat dass.

Hitta hit
Göteborgsudden ligger nära bostadsområdet Zakrisdal i västra Karlstad. Följ Zakrisdalsvägen från Zakrisdal/Bellevue. Ta sedan vänster in på Margårdsvägen innan Zakrisdals Företagscentrum. Parkering finns på höger sida efter cirka 900 meter. Stigen ut till Göteborgsudden startar vid parkeringsplatsen. Det går även bra att ta sig till Göteborgsudden med cykel eller stadsbuss nr 7 mot Zakrisdal.

Broschyr Göteborgsudden

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Zakrisdal