Kommunalt - Lekplats - Edsvalla

Torgets lekplats, Edsvalla

  • Torgets lekplats, Edsvalla
    Torgets lekplats, Edsvalla

Torgets lekplats är en mellanstor stadsdelslekplats. Genom sin kuperade omgivning och vackra trädbestånd som får området att likna en björkbacke, bildas en riktigt fin lekmiljö som på ett elegant och lekfullt sätt kan användas med både kroppen och tanken av såväl yngre som äldre barn.

Jämför med andra

Mer om oss

Edsvalla station - och just järnvägen, stationen och det samhälle som vuxit upp kring detta är ett fint kulturhistoriskt avstamp i gestaltningen av lekplatsen. Den vackert sluttande björkbacken – höjden – tåg och järnväg appellerar – åtminstone i fantasin – till schweziska alper – de slingrande bergsjärnvägarna och tidvis, rufsigt blomstrande sluttningar - tågen passerar mot slutmålets dimhöljda hättor av snö. Här finns bland annat en tågutformad klätterställning, karusell, gungor och en grillplats.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Lekplats
Belägen i
Edsvalla