Karlstads Teknikcenter

Likabehandlingsplan

Karlstads Teknikcenters likabehandlingsplan är ett dokument som arbetats fram för att skapa en god och trygg arbetsmiljö för studerande, personal och externa besökare. Tanken med en likabehandlingsplan är att stå upp för och garantera demokratiska principer om människors lika värde och den studerandes rätt till integritet, respekt och tolerans.

Allt arbete på Karlstads Teknikcenter ska genomsyras av tanken att alla ska känna sig trygga och respekterade. För att uppnå detta präglas vår människosyn av övertygelsen om att alla människor har lika värde. Vi tillåter därför inte någon form av diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan kränkande behandling. Vår människosyn ska färga verksamheten och bli synlig genom att vi ständigt är i dialog med varandra kring dessa frågor.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den