Karlstads Teknikcenter

Om Karlstads Teknikcenter

Karlstads Teknikcenters huvudentré

Karlstads Teknikcenter (KTC) öppnades i maj 2004 och är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor där olika typer av tekniska utbildningar är samlade. KTC är en skola med olika typer av tekniska utbildningar. Vi har teknikämnen för gymnasiet, gymnasieingenjörsutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar. 

Vision

KTC:s vision är att tillsammans med näringslivet investera i framtiden. Detta gör vi genom att skapa en miljö som knyter samman teoretiska och praktiska studier. 

Vi förser näringslivet med rätt kompetens, både genom nyutexaminerade tekniker och genom att vi kan fortbilda yrkesverksamma tekniker/ingenjörer.

Företag i regionen

Ett stort antal företag i regionen är engagerade i våra utbildningar, både i Yrkeshögskolans och i Gymnasieingenjörernas utbildningar. Många är delaktiga i utbildningarnas ledningsgrupper och vissa medverkar i undervisningen eller stöder KTC genom att bidra med utrustning.

Användbara utbildningar

Målet med våra utbildningar är att kunskapen ska vara direkt tillämpbar i den vardagliga arbetssituationen och teori varvas med praktiskt lärande.

  

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningen är en bra resurs för företag, organisationer och myndigheter. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån behov och önskemål; från korta utbildningar på några timmar till de som kan sträcka sig över en längre tid. Alla kurser som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar kan även erbjudas som uppdragsutbildning.

Mötesplats för näringslivet

Karlstads Teknikcenter är också en viktig mötesplats för regionens näringsliv. Lokalerna utgör en resurs för företag, organisationer och myndigheter. De ger möjlighet till allt från mindre möten i konferensrum till seminarier med tillhörande workshops och utställningsmöjligheter. Det finns även olika typer av teknisk utrustning att hyra för egna utbildningar.


Kontakta oss

Pia Odalen
Administratör
Telefon: 054-5401440
E-post: 

Henrik Degert Grahn
Telefon: 540-5401434
E-post: 

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den