Karlstads Teknikcenter

Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)

Gymnasieingenjör TE4

Gymnasieingenjörsutbildningen är en vidareutbildning genom ett fjärde år på Teknikprogrammet. Utbildningen är förlagd till Karlstads Teknikcenter som erbjuder utmärkta förutsättningar för kvalificerad teknisk utbildning. En gymnasieingenjörsexamen ger dig goda möjligheter till anställning direkt efter utbildningen till exempel som arbetsledare, konstruktör, projektledare eller tekniker. Ett fjärde år gör dig också väl förberedd för högre studier inom teknikområdet.

Djupare kunskaper inom teknik

Gymnasieingenjörsutbildningen är för dig som vill få djupare kunskaper inom teknikområdet. Utbildningen sker i nära samarbete med det regionala näringslivet och i undervisningen ingår arbetsformer och metoder hämtade från yrkeslivet. Problemlösning och teknikutveckling i projektform är en viktig del av pedagogiken. Du fördjupar dina tekniska yrkeskunskaper och utvecklar färdigheter inom projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation. Tio veckor av utbildningen är förlagda på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. APL-tiden ger dig yrkeskunskaper, ingenjörsmässighet och en ingång till arbetslivet inom profilen du studerar.

Förkunskapskrav

Gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller likvärdig utbildning

Se nedan under respektive Profil vilka förkunskapskurser som behövs från Teknikprogrammet.

Design & produktutveckling
Design 1 samt Konstruktion 1

Informationsteknik      
Programmering 1 samt Webbutveckling 1

Produktionsteknik
Mekatronik 1 samt Produktionskunskap 1

Samhällsbyggande
Arkitektur – hus samt Byggnadsverk

Teknikcollegeutbildning

Gymnasieingenjörsutbildningen är en certifierad och kvalitetssäkrad Teknikcollege utbildning. Certifieringen innebär att regionens teknikföretag har varit med och påverkat innehållet i utbildningen. Med en gymnasieingenjörsexamen blir du attraktiv att anställa eftersom utbildningen matchar de krav som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i framtiden.

Vem kan söka?

Utbildningen vänder sig till dig som idag går årskurs tre på Teknikprogrammet, har en tidigare examen från teknikprogrammet eller likvärdig utbildning. Du kan söka fram till och med det år du fyller 22.

Ansök här: Ansökningsformulär TE4

Ansökan är öppen t o m 15 maj.

Programblad

Här hittar du programbladet för TE4 gymnasiengenjor 2019

Mer information

Har du frågor och funderingar om utbildningen kan du mejla ulf.clarstrom@karlstad.se 

Du kan även ta kontakt med de profilansvariga:

Per Eklund, per.eklund@karlstad.se
Design- och produktutveckling

Patrik Karlsson, patrik.karlsson2@karlstad.se
Produktionsteknik

Jan-Åke Sundberg, jan-ake.sundberg@karlstad.se
Samhällsbyggande

Peter Richter, peter.richter@karlstad.se
Informationsteknik

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den