Karlstads teknikcenter

Samverkan med företag

Behöver du kompetensutveckla dig och din personal, rekrytera ny arbetskraft eller vill vara med och påverka den kompetens som kommer ut på arbetsmarknaden i din bransch? Hos oss på Karlstads teknikcenter finns många möjligheter till samverkan.

På Karlstads teknikcenter är vår vision att tillsammans med arbetslivet investera i framtiden. Detta gör vi genom att utbilda inom efterfrågad kompentens, både genom olika former av eftergymnasiala utbildningar samt uppdragsutbildningar och vuxenutbildningar. Om du och ditt företag saknar arbetskraft med viss kompetens eller vill vidareutbilda er egen personal, är ni välkomna att vända er till oss.

Förutom de utbildningar och utbildningsformer vi redan har, har vi tillsammans med er möjlighet att starta nya utbildningar inom nya områden och utbildningsformer.

Uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar utifrån ditt behov och dina önskemål. Utbildningarna kan sträcka sig från några timmar till en längre tid. Läs mer om Uppdragsutbildningar här

Yrkeshögskoleutbildningar

Våra yrkeshögskoleutbildningar tas fram tillsammans med arbetslivet och får endast finnas om det finns ett behov av de kompetenser som utbildningar ger. Detta innebär att ni som företag ska se ett framtida behov av kompetenserna och behöver vår hjälp att ta fram rätt arbetskraft.

För varje yrkeshögskoleutbildning finns en ledningsgrupp med representanter från er i arbetslivet. Ledningsgruppens uppdrag är att vara med att utforma utbildningen så att innehållet matchar det behov som finns på arbetsmarknaden.

Våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller en stor del LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Under LIA:n har ni som arbetsgivare möjlighet att lära känna studenterna inför en eventuell anställning.

Läs mer om våra yrkeshögskoleutbildningar här. 

Gymnasieingenjörsutbildningen TE4

TE4 Gymnasieingejörsutbildningen vänder sig till dem som har en gymnasieexamen från Teknikprogrammet. Utbildningen utgör ett år med tekniska ämnen och praktik (APL). 

Under APL (arbetsplats förlagt lärande) är eleverna ute på samanlagt 10 veckors praktik hos företag. Ni som företag inom de olika branscherna för utbildningen har möjlighet att ta emot elever för chans att lära känna dem inför en eventuell anställning. 

Läs mer om Gymnasieingenjörsutbildningen TE4 här.

Vuxenutbildningar

Tillsammans med andra aktörer inom Karlstads kommun bedriver vi vuxenutbildningar inom efterfrågad kompetens. Läs mer om våra vuxenutbildningar här. 

Vill ni veta mer? 

Kontakta vår verksamhetsutvecklare:
Marcus Blomqvist
Telefon: 054-540 82 83
E-post: marcus.blomqvist@karlstad.se

Uppdaterad den