Gymnasieingenjörsutbildning (TE4)

TE4 Design och produktutveckling

01:56 min

Profilen är en fortsättning på Teknikprogrammets inriktning Design och produktutveckling. För dig som vill arbeta kreativt med industriell design och konstruktion. Under året utvecklar du kunskaper och färdigheter inom designprocessen, CAD och konstruktionsteknik.

Kursplan

CAD – specialisering 100 p
Industriell design 1 100 p
Industriella produktionsmetoder 1 100 p
Konstruktionsteknik 100 p
Materialteknik 100 p
Produktionsfilosofi 1 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100 p
APL 10 v

Partners i näringslivet

Afry, Billerud Korsnäs, Edeco Tool AB, Goodtech Solutions, RUAG (Norma), Stora Enso, Thermia, Uddeholm, Volvo CE, RZ Zampart

Antal utbildningsplatser

15 st

Ansökan

Fyll i webbformuläret under ansökan. Sista anmälningsdag till kommande läsår är 15 maj.

Utbildningsansvarig

Per Eklund, per.eklund@karlstad.se

Uppdaterad den