Gymnasieingenjörsutbildning (TE4)

TE4 Informationsteknik - Mjukvarudesign

01:20 min

Profilen är en fortsättning på Teknikprogrammets inriktning Informationsteknik. För dig som vill arbeta med design och kodning av digitala användarmiljöer. Under året utvecklar du kunskaper och färdigheter inom digital design, programmering av webbplatser, applikationsverktyg och spel.

Kursplan

Gränssnittsdesign 100 p
Mjukvarudesign 100 p
Programmering 2 el. 3 100 p
Webbtjänster 100 p
Webbutveckling 2 100 p
Teknik – specialisering 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100 p
APL 10 v

Partners i näringslivet

Altran, Atea, Cash IT, CGI, Compare, Decision By Heart, Midpoint, Mirage Game Studios, Karlstad Kommun IT, Sticky Beat

Antal utbildningsplatser

15 platser

Ansökan

Fyll i webbformuläret under ansökan. Sista anmälningsdag till kommande läsår är 15 maj.

Utbildningsansvarig

Johnny Borrenmo-Blunck, jonny.borrenmo-blunck@karlstad.se  

Uppdaterad den