Gymnasieingenjörsutbildning (TE4)

Mer om TE4

Gymnasieingenjörsutbildningen är förlagd till Karlstads Teknikcenter som erbjuder utmärkta förutsättningar för kvalificerad teknisk utbildning. Med en gymnasieingenjörsexamen blir du attraktiv att anställa eftersom utbildningen matchar de krav som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i framtiden. 

TE4 är en certifierad och kvalitetssäkrad Teknikcollege-utbildning. Certifieringen innebär att regionens teknikföretag har varit med och påverkat innehållet i utbildningen. I undervisningen ingår arbetsformer och metoder hämtade från yrkeslivet. Problemlösning och teknikutveckling i projektform är en viktig del av pedagogiken. Du fördjupar dina tekniska yrkeskunskaper och utvecklar färdigheter inom projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation

Uppdaterad den