Mer om TE4

Internationellt utbyte

EU, KTC, TE4

Karlstads teknikcenter är ackrediterad organisation inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning under perioden 2022-2027. Vi samarbetar med gymnasieingenjörsutbildningar i andra Europiska länder vilket ger våra studerande  möjlighet till APL/studieutbyte utomlands.

Utbytet genomförs enligt följande tidsplan:
År 2022-2027 Design och produktutveckling och Produktionsteknik
År 2024-2027 Informationsteknik
År 2025-2027 Samhällsbyggande

Uppdaterad den