Gymnasieingenjörsutbildning (TE4)

TE4 Produktionsteknik - Produktion och automation

01:43 min

Profilen är en fortsättning på Teknikprogrammets inriktning Produktionsteknik. För dig som vill arbeta med automation, produktionsledning och utveckling inom tillverkningsindustrin. Under året utvecklar du kunskaper och färdigheter inom automationsteknik, industriell bearbetning och produktionsplanering.

Kursplan

Industriell automationsteknik 100 p
Materialteknik 100 p
Praktisk ellära 100 p
Produktionsfilosofi 1 100 p
Industriell robotteknik 100 p
Teknik – specialisering 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100 p
APL 10 v

Partners i näringslivet

Afry, Billerud Korsnäs, Edeco Tool AB, Goodtech Solutions, RUAG (Norma), Stora Enso, Thermia, Uddeholm, Volvo CE, RZ Zampart

Antal utbildningsplatser

15 platser

Ansökan

Fyll i webbformuläret under ansökan. Sista anmälningsdag till kommande läsår är 15 maj.

Utbildningsansvarig

Patrik Karlsson, patrik.karlsson2@karlstad.se

Uppdaterad den