Gymnasieingenjörsutbildning (TE4)

TE4 Samhällsbyggande

01:39 min

Profilen är en fortsättning på Teknikprogrammets inriktning Samhällsbyggande. För dig som vill arbeta med planering och projektledning inom samhällsbyggande. Du väljer mellan utgångarna Produktionsledning bygg och anläggning samt Projektering el. Under året utvecklar du kunskaper och färdigheter inom byggstyrning, byggjuridik samt rit- och mätteknik.

Kursplan - Produktionsledning bygg och anläggning

BIM-samordning 100 p
Byggprocessen 100 p
Byggstyrning 100 p
Miljöcertifierade hus 100 p
Planering före byggstart 100 p
Rit- och mätteknik 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100 p
APL 10 v

Kursplan - Projektering el

BIM-samordning 100 p
Byggprocessen 100 p
Komponenter och system el 100 p
Miljöcertifierade hus 100 p
Praktisk ellära 100 p
Teknik – specialisering 100 p
Gymnasieingenjören i praktiken 200 p
Examensarbete 100 p
APL 10 v

Partners i näringslivet

Byggföretagen, Karlstads Universitet, Moelven, NCC, PEAB, Serneke, WSP, Klara Arkitekter och Skanska.

Antal utbildningsplatser

15 platser

Ansökan

Fyll i webbformuläret under ansökan. Sista anmälningsdag till kommande läsår är 15 maj.

Utbildningsansvarig

Jan-Åke Sundberg, jan-ake.sundberg@karlstad.se

Uppdaterad den