Karlstads teknikcenter

Vuxenutbildning

Under 2022 erbjuder vi, tillsammans med 
Vuxenutbildningen Karlstad, utbildningen Elektriker - Installation och service. 

Uppdaterad den