Karlstads Teknikcenter

Vuxenutbildning

Under 2021 erbjuder vi, tillsammans med 
Vuxenutbildningen Tingvalla, utbildningen Entreprenörskap och företagande. 

Uppdaterad den