Yrkeshögskolan i Karlstad

Automationsingenjör inriktning processteknik, 2 år

Önskar du ett tekniskt inriktat arbete? Är du beredd att jobba inom ett område där utvecklingen går snabbt framåt? Har du ett intresse av att lära dig nya saker? - Då ska du bli automationsingenjör!

Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskade utbildningen under våren 2020 och de bedömde att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet. 

Automation är en framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Utbildningen ligger i gränslandet mellan maskin-, el- och datateknik och är relativt branschoberoende. Det ger dig stora möjligheter till jobb efter examen.

System- och processkunskap

Du får lära dig att arbeta i projekt inom automation och som omfattas av programmering av PLC/DCS-system samt tillhörande konstruktionsarbete och dokumentation. Du får också kunskaper om moderna industri-datorsystems uppbyggnad och funktion från givare till överordnat system samt processkunskap inom området massa- och papperstillverkning.


Du får öva på att driftsätta och funktionsprova olika typer av nätverksbaserade styrsystem. Du lär dig trimma och optimera regulatorer samt grunderna i robotteknik, programvaran ElproCAD och varvtalreglering av elektriska motorer.

Varva teori och praktik

För att du ska lära dig yrket så bra som möjligt varvas teori och praktik. Praktisk programmering körs bl.a. på en automatiserad produktionslina och vi tränar mät-och reglerteknik av exempelvis temperatur och flöde på miniprocesstationer. 

Automatiserad produktionslina  Mini processtation

Utbildningen sker i nära samarbete med arbetslivet och cirka 20 veckor av utbildningen sker ute på företag, på så kallad LIA (Lärande i arbete). Under dessa veckor får du prova på yrket samtidigt som du knyter värdefulla kontakter för framtiden. 

Företag i ledningsgruppen

Det företag som har representanter i ledningsgruppen och är med och utformar utbildningen är: Emerson, Valmet, AFRY, Cowi, Stora Enso Skoghalls Bruk, Sweco, Goodtech Solutions AB, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk och Eurocon.

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.

Utbildningsstart 

Nästa utbildningsstart är den 30 augusti 2021. 

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarandeLäs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även särskilda förkunskaper, vilket innebär att du måste ha godkänt betyg (E/G) i någon av följande kurser eller ha motsvarande kunskaper:

  • Fysik 1a/Fysik A
  • Mekatronik 1
  • Ellära 1/Ellära A

 

Ansökan

Vi använder yh-antagning.se för våra ansökningar. Du behöver därför skapa ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan. I ansökan ska du även ladda upp dina gymnasiebetyg och övriga intyg, som efterfrågas eller som krävs för att du ska kunna visa att du har motsvarande behörighet.

Vi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat och vi godkänner inte skärmdumpar. 

Här kan du söka till utbildningen Automationsingenjör inriktning processteknik.

Ansökan stänger den 16 maj 2021.

Urval

Urvalet görs på en sammanvägning av betygen i följande (eller motsvarande kurser): Engelska 5, Svenska 1, Matematik 1, Matematik 2, Mekatronik 1, Ellära A och Fysik 1a samt relevant eftergymnasial utbildning med godkända betyg inom el eller automation.

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson

Ammar Mortada
E-post: ammar.mortada.kaittas@karlstad.se
Telefon:054-540 14 21

 

Uppdaterad den