Automationsingenjör inriktning processteknik

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen automationsingenjör.

Kurs

Poäng

Automationssystem/programmering 60 
Branschkunskap, projektmetodik och gruppdynamik 15
Elteknik-, motorstyrning 30
Engelska för tekniker 15
Examensarbete 30
Industriell IT 20
Industriell mätteknik 15
Industriell styrteknik 20
Kommunikation 15
Konstruktion CAD/schemaläsning 35
LIA-Automation 1 25
LIA-Automation 2 25
LIA-Processteknik 20
LIA-Underhåll el 30
Processteknik 20
Reglerteknik 15
Robotteknik 10

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

Kontakta oss
E-post:yrkeshogskolan@karlstad.se

Uppdaterad den