Yrkeshögskolan i Karlstad

Barnspecialiserad undersköterska med inriktning mot funktionsnedsättning, 1 år distans

Profilbild barnspecialiserad undersköterska

Den här distansutbildningen vänder sig till dig som redan är utbildad undersköterska och som har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. 

Som barnspecialiserad undersköterska har du stora möjligheter till jobb efter utbildningens slut. Så är du intresserad av barns utveckling, funktionsnedsättningar och sjukdomar har du kommit helt rätt. 

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, funktionsnedsättningar, sjukdomstillstånd, neonatalogi, kommunikation, pedagogik, barns utsatthet samt hur man planerar, genomför och utvärderar insatser tillsammans med barnet, närstående och personal.

Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskade utbildningen under våren 2019 och bedömde att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom omsorg om barn med funktionsnedsättningar och barnsjukvård. Du ska kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också arbeta utifrån och värna om ett etiskt förhållningssätt och bemötande.

Lärande i arbete (LIA)

En del av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. LIA kan vara förlagd på annan ort om lämplig LIA-plats kan tillhandahållas.

Vad säger arbetsgivarna?

”Det finns ett stort behov av kompetenta barnspecialiserade undersköterskor inom de kommunala verksamheterna. Här möter och stödjer man familjer i kris där det krävs fördjupad kunskap i samtalsmetodik för att kunna inta ett empatiskt förhållningsätt. Det krävs även fördjupad kunskap för att möta svårt sjuka barn inom olika funktionsnedsättningar, samt att möta barn med neuropsykiatriska diagnoser så som autismspektrumtillstånd och ADHD.”
Lisbeth Sjödén, personaladministratör, vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun.

”Inom Barn-och ungdomsmedicin (0-18 år), bedriver vi en patientsäker, familjecentrerad vård. Vi möter barn och ungdomar med skiftande vårdbehov i olika situationer. Arbetet är komplext med akutvård, högteknologisk intensivvård och dagsjukvård som kräver kompetent barnutbildad personal. Denna utbildning möjliggör att kompetensen kan rekryteras.”
Elisabet Myrén, avdelningschef, barn och ungdomsmedicin, Region Värmland.

Utbildningstyp 

Utbildningen innebär heltidsstudier på ett år och den är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgsprogrammet. Den sker på distans och det kommer att vara åtta inplanerade närträffar i Karlstad under läsåret. Varje vecka erbjuds du även tre undervisningstillfällen via nätet genom Teams. Läs mer om distansstudier här.

Att studera på distans innebär att du själv ansvarar för din studietid. Du kan ofta välja dina studietider själv men vissa tidpunkter måste du vara tillgänglig för föreläsningar via nätet, olika uppgifter, grupparbeten etc. Vi använder en gemensam lärplattform, itslearning, där uppgifter och material läggs ut, samt där mycket av kommunikationen sker. Detta innebär därför att du måste ha tillgång till en bärbar dator, headset samt bra internetuppkoppling

Behörighet

Utbildningen är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgsprogrammet.

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även särskilda förkunskaper, vilket innebär att du måste ha godkänt betyg (E/G) i följande eller motsvarande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet:

  • Engelska 5
  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykologi 1, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

samt ha relevant yrkeserfarenhet inom vård och omsorg motsvarande minst ett års heltidsarbete, inom de senaste 5 åren.

Yrkeserfarenhet

Anledningen till att det krävs minst ett års arbetslivserfarenhet för att vara behörig till utbildningen är att för att kunna tillgodogöra sig utbildningen behöver undersköterskan ha mött människor med olika vårdbehov. Att vara trygg i sin grundprofession och ha praktiska förkunskaper inom omvårdnad, innan man bygger vidare på sin utbildning, är en förutsättning för att kunna uppnå de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs av en barnspecialiserad undersköterska. 

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Ansökan

Vi använder yh-antagning.se för våra ansökningar. Du behöver därför skapa ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan. 

Här kan du söka till utbildningen Barnspecialiserad undersköterska med inriktning mot funktionsnedsättning.

Ansökan stänger den 25 april 2021.

Tänk på att du ska ladda upp dina betyg och tjänstgöringsintyg digitalt tillsammans med ansökan. Dokumenten ska vara inskannade orginal, helst i pdf-format. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel Gymnasieexamen eller Tjänstgöringsintyg.

I betygen ska det framgå att du har en examen från vård- och omsorgsutbildningen samt att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. 

I tjänstgöringsintyget ska start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgå, d.v.s. om det är hel- eller deltid. Befattningen/inriktningen på din tjänst måste också vara specificerad. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå. Det räcker alltså inte att skicka in ett anställningsavtal.

OBS - Anställningsavtal godkänns inte som tjänstgöringsintyg

Antagning/urval

Urvalet till utbildningen görs genom antagningsprov, vilket kommer ske digitalt på distans i år. 
Antagningsbeskeden skickas ut i slutet på juni. 

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Helena Nordling-Backman
Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 14 55
E-post: helena.nordling-backman@karlstad.se

Uppdaterad den