Yrkeshögskolan i Karlstad

Barnspecialiserad undersköterska med inriktning mot funktionsnedsättning, 1 år distans

Är du redan utbildad undersköterska och har minst ett års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg? Då kan du med denna utbildning specialisera dig i vård om barn med inriktning mot funktionsnedsättning. 

Utbildningen

Utbildningen är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgsprogrammet och ger dig fördjupade kunskaper om barns utveckling, funktionsnedsättningar, sjukdomstillstånd, neonatalogi samt barns utsatthet. Du lär dig också kommunikation, pedagogik och hur man planerar, genomför och utvärderar insatser tillsammans med barnet, närstående och personal.

Efter utbildningen ska du kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande.

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Utbildning på distans

Utbildningen innebär ett års heltidsstudier på distans, med åtta inplanerade träffar i Karlstad. Varje vecka erbjuds du även tre undervisningstillfällen via nätet och vid vissa tidpunkter behöver du vara tillgänglig för olika grupparbeten etcetera. Det innebär att du måste ha en dator, bra uppkoppling och en kamera samt headseat som fungerar.

Vi använder Itslearning som gemensam lärplattform, där läggs uppgifter och material ut, samt sker mycket av kommunikationen där. Detta innebär att du måste ha tillgång till en dator, headset och internetuppkoppling. Här kan du läsa mer om distansstudier.

4 veckor av utbildningen består av LIA, Lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en eller flera arbetsplatser och du får möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. LIA:n kan göras på exempelvis korttidsboende, särskola eller som personlig assistent.

Jobb och framtid

Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom omsorg om barn med funktionsnedsättningar och barnsjukvård. Som barnspecialiserad undersköterska har du stora möjligheter till jobb efter utbildningens slut.

Vad säger arbetsgivarna?

Det finns ett stort behov av kompetenta barnspecialiserade undersköterskor inom de kommunala verksamheterna. Här möter och stödjer man familjer i kris där det krävs fördjupad kunskap i samtalsmetodik för att kunna inta ett empatiskt förhållningsätt. Det krävs även fördjupad kunskap för att möta svårt sjuka barn inom olika funktionsnedsättningar, samt att möta barn med neuropsykiatriska diagnoser så som autismspektrumtillstånd och ADHD”, säger Lisbeth Sjödén, personaladministratör, vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun.

Praktisk information

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart sker hösten 2022.

Behörighet

 • För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Här kan du läsa mer om om behörighet för studier inom Yrkeshögskolan.

 • Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha:
  - relevant yrkeserfarenhet inom vård och omsorg motsvarande minst ett års heltidsarbete, inom de senaste 5 åren
  och
  godkända betyg (E/G) i följande eller motsvarande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet: 
  - Engelska 5
  - Etik och människans livsvillkor, 100p
  - Medicin 1, 150p
  - Psykologi 1, 50p
  - Specialpedagogik 1, 100p 
  - Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
  - Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  - Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

 • Arbetslivserfarenheten behövs för att man behöver ha mött människor med olika vårdbehov och ha praktiska förkunskaper inom omvårdnad för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Ansökan

 • Vi använder yh-antagning.se för våra ansökningar. Du behöver därför skapa ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan.

 • Tillsammans med ansökan ska du digitalt ladda upp dina betyg och tjänstgöringsintyg. Dokumenten ska vara inskannade original, helst i pdf-format. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel Gymnasieexamen.

 • I betygen ska det framgå att du har en examen från vård- och omsorgsutbildningen samt att du har en gymnasieexamen eller motsvarande.

 • I tjänstgöringsintyget ska start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgå, d.v.s. om det är hel- eller deltid. Befattningen/inriktningen på din tjänst måste också vara specificerad. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå. Det räcker alltså inte att skicka in ett anställningsavtal.

 • Ansökan för nästa utbildningsstart öppnar i slutet på februari 2023.

 

Antagning/urval

Urvalet till utbildningen görs genom antagningsprov, vilket i år kommer ske digitalt på distans. Antagningsbeskeden skickas ut runt månadsskiftet juni/juli.

Studiemedel

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Helena Nordling-Backman, Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 14 55
E-post: helena.nordling-backman@karlstad.se

Uppdaterad den