Yrkeshögskolan i Karlstad

Diagnostekniker inom motorbranschen, 2 år

Vill du utbilda dig inom fordonsteknik? Den här utbildningen ger dig en snabb och säker väg till kvalificerade jobb inom bilelektronik. Genom både teori och praktik får du lära dig att förstå och felsöka elektroniska system på bilen.

Studerande felsöker bilmotor med hjälp av en dator

Diagnosteknikerutbildningen ger dig goda kunskaper för att arbeta med både diagnostik och arbetsledning. Genom både teoretisk och praktisk undervisning får du lära dig att förstå och felsöka elektroniska system på bilen. Kunskaperna använder du sedan ute på utbildningens samarbetsföretag under din LIA (Lärande i arbete).

Utbildningen görs om 2021 och kommer även inkudera grundläggande fordonsteknik. Det innebär att utbildningen blir 2 år, istället för 1,5 år, och förkunskapskraven på tidigare fordonsutbildning tas bort. Nästa utbildningsstart planeras till januari 2022.

Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskade utbildningen under våren 2017. Ubildningen fick högsta betyg, vilket innebär att den uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet. 

Se bil och kund som en helhet

Utbildningen ger dig arbetsverktyg för att möta den snabba elektroniska utvecklingen inom bilbranschen. Du får också lära dig engelska facktermer, öva upp dina datorkunskaper och lära dig hur du vårdar kundrelationer. Bilservice handlar om att se bil och kund som en helhet.

Studerande i utbildningens kundmottagning

Diagnostisering av bilarnas status sker i huvudsak med hjälp av data från bilens elektroniska system och därför är felsökning med dator det vanligaste och det viktigaste verktyget på en bilverkstad.

Modern teknik används på utbildningen. Läs mer i NWT och VF om när vi fick vår senaste bil med tillhörande moderna utrustning.

En fjärdedel av utbildningen sker på företag

Utbildningen sker i nära samarbete med bilbranschen och cirka en fjärdedel av utbildningen sker ute på företag. Du som söker får en kvalificerad högteknologisk utbildning på 60 veckor som på ett företag skulle ta många år. Efter genomgången utbildning kan du bli till exempel diagnostekniker, servicerådgivare, tekniker eller kundmottagare.

Företag i ledningsgruppen

Det företag som har representanter i ledningsgruppen och är med och utformar utbildningen är: Lecab Bil AB Personbil, Helmia Bil AB, Svema Bil, Wafab Bil, Toyota Motortrend AB, Värmlandsmotor, Lecab lastbil och Veho bil.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarandeLäs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även särskilda förkunskaper, vilket innebär att du måste ha godkänt betyg (E/G) i följande kurser eller ha motsvarande kunskaper (från och med 2021):

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 
  • Matematik 1 
  • Engelska 5 

 

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot max 18 studerande på utbildningen.

Ansökan

Ansökan för intag januari 2022 kommer öppna i slutet på augusti.

Se till att du har dina betyg och eventuella intyg inskannade så att du kan ladda upp dem i ansökan. Dokumenten ska vara inskannade orginal, helst i pdf-format. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel GymnasieexamenVi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat. 

Urval

Urvalet till utbildningen görs genom antagningsprov. 

Antagningsbeskeden skickas ut i slutet på november. 

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson

Magnus Dieserud
Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 15 01
E-post: magnus.dieserud@karlstad.se

Uppdaterad den