Diagnostekniker inom motorbranschen

Kurser

Här ser du vilka kurser som ingår i utbildningen Diagnostekniker inom motorbranschen.

Kurser från januari 2022

Yh-Poäng

Grundläggande fordonsteknik 25
Praktisk tillämpning fordonsteknik 35
Diagnoskompetens - analog mätning 35
Diagnoskompetens - digital mätning 15
Diagnoskompetens - praktisk tillämpning 35
Intygsutbildning AC 10
Kvalitets- och miljösystem 15
Servicemarknad - kundhantering 30
Styrsystem - chassi, transmission och säkerhet 15
Styrsystem - el och hybrid 15
Styrsystem - förbränningsmotor 20
Styrsystem - praktisk tillämpning 30
Teknisk engelska 15
LIA 1 25
LIA 2 25
LIA 3 40
Examensarbete 15

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

 

Kursinnehåll

Grundläggande fordonsteknik, 25 yhp

Grundläggande kunskaper om fordonsteknik och reparation i olika fordon, fördjupad kunskap om de mät- och arbetsverktyg som används inom fordonsreparationer, samt om funktion och arbetssätt hos olika lösningar och komponenter som förekommer i fordon. 

Praktisk tillämpning fordonsteknik, 35 yhp

Fördjupad praktisk kunskap om fordonsteknik genom praktisk tillämpning, fördjupa sina kunskaper inom fordon, reparation samt service i olika fordon. De studerande kommer få möjlighet att utföra arbeten på externa kundfordon.

Diagnoskompetens - analog mätning, 35 yhp

Fördjupad kunskap om analog mätteknik och analys av mätvärden, mät- och diagnosverktyg som används inom analog mätteknik, samt om funktion och arbetssätt hos de kretslösningar och komponenter som förekommer i fordons elsystem. De får även kunskap om komponenter, symboler och beteckningar samt utvecklar förmågan att tolka olika varianter av kopplingsscheman.

Diagnoskompetens - digital mätning, 15 yhp

Fördjupad kunskap om digital mätteknik och analys av mätvärden och förståelse i digital mätning och reparation i elsystem samt nätverk i olika fordon. Få fördjupad kunskap om de mät- och diagnosverktyg som används inom digital mätteknik, samt om funktion och arbetssätt hos de kretslösningar och komponenter som förekommer i fordons elsystem och nätverk. 

Diagnoskompetens - praktisk tillämpning, 35 yhp

Fördjupad praktisk kunskap om mätteknik och analys av mätvärden. Fördjupa sina kunskaper inom diagnostik, reparation samt nyinstallation av elsystem och nätverk i olika fordon. 

Intygsutbildning AC, 10 yhp

Kunskaper och färdigheter om användning av luftkonditionerings-system som innehåller fluorerade växthusgaser i motorfordon, miljöpåverkan av köldmedier med fluorerade växthusgaser samt motsvarande miljölagstiftning. 

Kvalitets- och miljösystem, 15 yhp

Den studerande ska genom kursen förstå betydelsen och veta vad kvalitetstänket innebär. Förstå ISO-certifiering på ett företag samt miljöhantering i branschen.

Servicemarknad – kundhantering, 30 yhp

Kunskaper och färdigheter om företagens interna organisation, om hur mänsklig kommunikation fungerar och hur denna kan utnyttjas och förbättras, i kundorienterat- och målinriktat verkstadsarbete inom motorbranschen, gruppdynamik samt grundläggande verkstadsjuridik.

Styrsystem - chassi, transmission och säkerhet, 15 yhp

Kunskaper i konstruktion och funktion av olika avancerade styrsystem inom transmission, chassi- och säkerhetssystem. 

Styrsystem - el och hybrid, 15 yhp

Kunskaper i konstruktion och funktion av olika avancerade styrsystem inom el, hybridfordon. 

Styrsystem – förbränningsmotor, 20 yhp

Kunskaper i konstruktion och funktion av olika avancerade styrsystem inom förbränningsmotorn. Kursen ska även ge fördjupad kunskap om förbränningsmotorer såsom bensin, gas-, dieseldrift och avgasrening. 

Styrsystem - praktisk tillämpning, 30 yhp

Färdigheter i att kunna tillämpa teoretiska kunskaper för att praktiskt kunna arbeta med olika styrsystem samt de komponenter som styrs av dessa i fordon. 

Teknisk engelska, 15 yhp

Kunskaper och färdigheter om teknisk engelska, vilken används inom motorbranschen för att kunna läsa och förstå tekniska beskrivningar, samt kunna kommunicera på ett professionellt sätt både muntligt och skriftligt. 

LIA 1, 25 yhp

Kunskap och förståelse för LIA-företagets arbetsmiljö och miljöhantering, samt processerna på verkstaden, reservdelsavdelningen och kundmottagningen. Om det är möjligt ska den studerande även får kunskap om bilförsäljningens koppling till verkstaden.

LIA 2, 25 yhp

Kunna felsöka fordon och ställa rätt diagnos med handledning samt självständigt utföra reparation med efterföljande kontroll

LIA 3, 40 yhp

Självständigt kunna felsöka fordon och ställa rätt diagnos samt utföra reparation med efterföljande kontroll. Den studerande ska även installera ny programvara, programmera styrsystem, kontrollmäta in- och utsignaler samt analysera och utvärdera erhållna mätvärden.

Examensarbete, 15 yhp

Formulera och besvara en frågeställning som behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna. 

Uppdaterad den