Industriell elektroniktekniker

Kurser

Kurser Poäng
Analogteknik 15
Beredning och produktionsteknik 10
Branschkunskap, projektmetodik och entreprenörskap 10
CAD-teknik 20
Data och kommunikationsteknik 15
Digitalteknik 10
Ellära-elektronik 30
Engelska för tekniker 15
Examensarbete  30
Kommunikationsteknik och dokumentation 15
Kretskortmontering olika metoder 15
Kvalitet i produktion 10
LIA 1 15
LIA 2 25
LIA 3 30
LIA 4 30
Lödning 20
Mikroprocessorteknik 15
Mät- och felsökningsteknik 20
Organisation-kvalitet-miljö 15
Styrteknik 20
Tillämpad matematik 15

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

 

Uppdaterad den