Karlstads Teknikcenter

Tfn:
054-540 14 40
Tfn-tider:
-
E-post:
Öppet:
-
Besök:
Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad
Visa på karta
Yrkeshögskolan i Karlstad

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet.

För alla utbildningar gäller att du måste  ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Behörighet till yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i
    punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du inte har den formella behörigheten men ändå anser att du har motsvarande kunskaper, är det viktigt att du laddar upp intyg/andra betyg etc. som visar att du har faktiskt har motsvarande kunskaper.

Behörighetstest

Om utbildningen du ska söka kräver godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik och du saknar den formella behörigheten, kan du anmäla dig till ett behörighetstest. Du kan prövas i följande ämnen: Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Engelska 5, Engelska 6, Matematik 1 och Matematik 2.Testet visar om du har motsvarande kunskaper. Du får dock inget betyg i ämnet. 

Klicka här för att boka tid till behörighetstestet.

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det brukar ofta handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. Du kan läsa om de olika förkunskapskraven under respektive utbildning.

 Läs mer om behörighet till yrkeshögskolan på Yh-myndighetens sida: Ansökan och antagning 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den