Yrkeshögskolan i Karlstad

Industrirörtekniker, 2 år

Satsar du på toppjobben inom industrin? Vår utbildning Industrirörtekniker öppnar vägen till välbetalda, kvalificerade montörsarbeten på till exempel pappersbruk, fjärrvärmeverk, oljeriggar och kärnkraftverk.

Du kan fortfarande söka till utbildningen. Vi antar behöriga sökanden i mån av plats.

Bild Förstklassig skola

Vill du ha världen som arbetsfält eller trivs du hellre på hemmaplan? Du väljer! Efter dina avslutade studier är du expert på rörmontering eller underhållsarbete inom industrin.

Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskade Industrirörteknikerutbildningen under våren 2017. Utbildningen fick högsta betyg, vilket innebär att den uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och bedöms ha mycket hög kvalitet. 

Motsvara arbetsmarknadens krav

I utbildningen varvas teori och praktik för att du ska få de kunskaper som motsvarar arbetsmarknadens höga krav. Du får bland annat träna upp din yrkesskicklighet, kvalitetsmedvetenhet och ditt ansvarstagande, samt att få ett gott driv i det egna arbetet.

Under utbildningen lär du dig bland annat ritningsläsning, svetsteknologi, avancerad rörmontering, svetsmetoder i TIG och MMA i olika material, ellära, tolka tekniska tabeller, beräkningar och tillverkningar av
fästanordningar samt branschspecifika regler.

20 utbildningsveckor är förlagda ute på arbetsplatser, på så kallad LIA (Lärande i arbete). Det gör att du får möjlighet att inte bara lära dig mycket, utan också att knyta värdefulla kontakter.

Studerande monterar rör

Kvalificerad utbildning

Du som väljer Industrirörtekniker får en mycket kvalificerad
utbildning som följer IIW:s svetskurser och som väl förbereder dig för de krav som ställs för svetsarprövningscertifikat. Du kommer i princip att kunna utföra alla svetsjobb.

Som industrirörtekniker jobbar du med montering och svetsning av rör som utsätts för höga tryck. Detta ställer stora krav på hantverksskicklighet, noggrannhet och inte minst säkerhetstänkande. Att känna till olika regelverk är därför en viktig del i utbildningen. Likaså isometrisk (3D) ritningsläsning.

Det efterfrågade behovet av industrirörtekniker är stort. Du har därför stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningens slut.

Företag i ledningsgruppen

Det företag som har representanter i ledningsgruppen och är med och utformar utbildningen är: Assemblin VS AB, Valmet, Orab AB, Caverion, RLT och Karlstad Processrör.

Egna lokaler

Utbildningen håller för närvarande till i egna lokaler på Hammarö, mitt emot
Hammarö Arena. I mars 2021 kommer utbildningen flytta till lokaler inne på Valmets industriområde på Lamberget.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.. Du bör också vara praktisk lagd.

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.

Utbildningsstart 

Nästa utbildningsomgång startar den 30 augusti 2021.

Ansökan

Vi använder yh-antagning.se för våra ansökningar. Du behöver därför skapa ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan.

Här kan du söka till utbildningen Industrirörtekniker.

Ansökan stänger den 16 maj 2021.

Se till att du har dina betyg och eventuella intyg inskannade så att du kan ladda upp dem i ansökan. Dokumenten ska vara inskannade orginal, helst i pdf-format. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel GymnasieexamenVi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat och vi godkänner inte skärmdumpar. 

Urval

Urvalet sker genom ett antagningsprov. Vid lika poäng avgör betyget i matematik. Om provet inte går att genomföra i år på grund av den pågående pandemin kommer betyget i matematik vara avgörande.

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson

Staffan Hörnell
Utbildningsledare/lärare
Tel: 054-540 14 52
Mobil:0703 23 27 08
E-post: staffan.hornell@karlstad.se

Uppdaterad den