Yrkeshögskolan i Karlstad

Industrirörtekniker, 2 år

Satsar du på ett toppjobb inom industrin? Vår utbildning Industrirörtekniker öppnar vägen till välbetalda, kvalificerade montörsarbeten på till exempel pappersbruk och fjärrvärmeverk.

Om utbildningen

Du som väljer Industrirörtekniker får en mycket kvalificerad
utbildning som väl förbereder dig för att arbeta med svets och montering av rör som utsätts för höga tryck. Under utbildningen lär du dig bland annat svetsteknologi och svetsmetoder, avancerad rörmontering, ellära, beräkningar och tillverkningar av fästanordningar samt branschspecifika regler.

Yrket ställer stora krav på hantverksskicklighet, noggrannhet och inte minst säkerhetstänkande, därför är även olika regelverk en viktig del i utbildningen.

I utbildningen varvas teori och praktik för att du ska få de kunskaper som motsvarar arbetsmarknadens höga krav. Du får bland annat träna upp din yrkesskicklighet, kvalitetsmedvetenhet och ditt ansvarstagande. 20 utbildningsveckor är förlagda ute på arbetsplatser, på så kallad LIA (Lärande i arbete). Det gör att du får möjlighet att utöka dina kunskaper och knyta värdefulla kontakter.

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen har en ledningsgrupp med representanter från näringslivet som är med och utformar utbildningen.

Företag i ledningsgruppen

De företag som har representanter i ledningsgruppen är: Assemblin VS AB, Valmet, Zetterströms Rostfria AB, Empe rör, Caverion, RLT, Byggnads Örebro-Värmland, IF Metall och Karlstad Processrör.

Efter utbildningen

Efter dina avslutade studier är du expert på rörmontering, svets och underhållsarbete inom industrin och du får hela världen som arbetsfält. Det efterfrågade behovet av industrirörtekniker är stort och du har därför stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningens slut.

Praktisk information

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart sker hösten 2022. 

Egna lokaler

Utbildningen håller till i egna lokaler på Valmets industriområde på Lamberget, Karlstad.

Behörighet

Antal platser

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.

Ansökan

  • Vi använder yh-antagning.se för våra ansökningar. Du behöver därför skapa ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan.
  • I ansökan ska du ladda upp dina betyg och eventuella inskannade intyg (vi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat och vi godkänner inte skärmdumpar). Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel Gymnasieexamen.
  • Ansökan är öppen till och med den 15 maj.
    Gå till ansökan

Urval

Urvalet sker genom ett antagningsprov. Vid lika poäng avgör betyget i matematik. Om provet inte går att genomföra i år på grund av den pågående pandemin kommer betyget i matematik vara avgörande.

Studiemedel

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Kontaktperson

Staffan Hörnell, Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054 540 14 52
Mobil: 0703 23 27 08
E-post: staffan.hornell@karlstad.se

Uppdaterad den