Processtekniker

Kurser som ingår i utbildningen

Process labbmiljö

Följande kurser ingår i utbildningen Processtekniker:

Kurser

Yh-Poäng

Anläggningskunskap 15
Apparatteknik med värme- och strömningslära 30
Arbetsmiljö  5
Automationsteknik 25
Examensarbete 30
Fysik med fysikalisk mätteknik 25
Industriella processer med massa och papperstillverkning 50
Kemiska processer och kemisk analysteknik 35
Kommunikation och information 20
Lärande i arbete LIA 1 60
Lärande i arbete LIA 2 40
Matematik och statistik 25
Miljö och kvalitetsteknik 20
Service och underhåll 20

Totalt 400 Yh-poäng, dvs 80 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

Uppdaterad den