Studerandehandbok

Bra att veta

 

Avbrott

 

 

 Om du av någon anledning vill avbryta dina studier ber vi dig kontakta din utbildningsledare eller utbildningssamordnaren för avbrottsanmälan. Du ska även skriva på en avbrottsblankett samt meddela avbrottet till CSN.

Om du har varit frånvarande mer än tre veckor utan besked om orsaken kommer du att skrivas ut från utbildningen.

Bibliotek

Utöver ett mindre referensbibliotek på KTC finns skolbibliotek på Älvkullegymnasiet.

Eget ansvar 

 

 

Du ansvarar själv för dina studier men givetvis får du stöd och hjälp. Se Särskilt pedagogiskt stöd

Inlämningsuppgifter och rapporter som inte lämnats in i tid kommer inte att bedömas. Nytt datum för inlämning och bedömning anges av kursansvarig lärare.

Fusk 


 

 

 

 

 

Användning av otillåtna hjälpmedel i samband med ett prov betraktas som fusk. Det är heller inte tillåtet att kopiera text från litteratur, från Internet eller från någon annan studerande. Skolan använder antiplagiatprogram för att kontrollera detta. 

Vid fusk ogiltigförklaras provet/uppgiften och betyget sätts till IG.

Ärenden kring fusk bör komma upp på dagordningen i ledningsgruppen. 

Frånvaro 

 

 

 

 

Anmäl alltid frånvaro till kursansvarig och till din handledare om du är på LIA.

Det är viktigt att du är närvarande på lektionerna eftersom studierna hos oss ofta är komprimerade. Om du måste vara borta någon gång är det ditt ansvar att ta kontakt med läraren eller kurskamrater, så att du inte missar genomgångna avsnitt.

Om du har varit frånvarande mer än tre veckor utan att lämna besked om orsaken och utan att begära studieuppehåll betraktas det som studieavbrott och du skrivs ut från utbildningen.

Försäkring

 

Som studerande är du försäkrad genom Myndigheten för yrkeshögskolan. Försäkringen gäller vid ordinarie verksamhet i skolan, under LIA (lärande i arbete) samt resa till och från skolan.

Kurslitteratur 

Du köper själv dina läromedel.

Lunch

 

För medhavd mat finns det kylskåp och mikrovågsugnar på KTC. Annars köper själv lunch på valfritt matställe. 

Parkering

 

Det är inte tillåtet att köra ända fram till skolan.  KTC:s parkering övervakas av Europark. Den som parkerar där utan tillstånd riskerar kontrollavgift.

Pedagogiskt 
stöd 

 

 

 

 

 

 

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Ta kontakt med din utbildningsledare för att diskutera vilka insatser som behövs.

Specialpedagog finns till förfogande om behov finns. Prata med din utbildningsledare så får du hjälp att boka en tid.

Ledighet, kortare sjukfånvaro eller om det var länge sedan du studerade är däremot inte skäl för att få särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd här.

Schema

 

 

Du hittar schemat för din klass här: schema

Schemat kan ändras under pågående läsår, så ta för vana att titta på det varje vecka. Större förändringar kommer att tas upp med klassen innan den genomförs.

Studerande-representation 

I varje klass ska 1-2 studerande-representanter väljas, som sedan ska representera klassen i ledningsgruppen.

Studiemedel


 

 

 

Du kan söka statligt studiestöd genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se

Skolan är skyldig att rapportera om den studerande ligger efter i kurser och har underkända betyg.

Om du blir sjuk eller vårdar barn eller sjuk närstående är det viktigt att du anmäler det så snabbt som möjligt, helst redan första frånvarodagen.

Du kan då få behålla dina studiemedel och kravet på studieresultat minskar. Dessutom räknas inte veckorna som använda med studiemedel.

Sjukvård

Vänd dig till närmaste vårdcentral eller din husläkare.

Studie-
uppehåll


Vid särskilda skäl har du rätt att ta uppehåll i dina studier. Kontakta din utbildningsledare eller utbildningssamordnare för mer information.

Säkerhet
Vid brandlarm (ljudsignal) ska skolan utrymmas. Återsamlingsplats vid Valmets huvudentré. Vid gaslarm (blinkande ljus vid utgången) ska alla stanna kvar inne i byggnaden.

Trivsel 

 

 

 

 

 

 

 

För att vi ska ha en trivsam miljö är det viktigt att du tar hänsyn till din omgivning genom att respektera din utbildningsledare, lärare, dina kurskamrater samt övrig personal och studerande på skolan. 

Om din situation förändras på något sätt som påverkar dina studier och din närvaro är det viktigt att du hör av dig till din utbildningsledare.

Uppdatera nytt telefonnummer eller adress så att din utbildningsledare alltid har dina rätta kontaktuppgifter.

Delta aktivt i utbildningen, både i klassrummet och i grupparbeten, så får du ut det mesta av din tid här på skolan.

Utvärdering

Utvärderingar ska göras efter varje avslutad kurs, efter halva utbildningen och strax innan examen. Det är mycket viktigt att alla fyller i utvärderingarna för att vi ska kunna arbeta vidare med att höja kvaliteten på utbildningarna. Ledningsgruppen tar del av utvärderingarna och de är en chans för dig att vara med och påverka.

Värdegrund

 

Yrkeshögskolan och KTC har en likabehandlingsplan som ska följas. Du hittar den här: Likabehandlingsplanen

Yrkes-
vägledning


Våra studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med frågor om jobb och vidareutbildning. Kontaktuppgifter hittar du här

Övriga verksamheter
och lokaler
 

 

 

 

 

På KTC pågår även andra utbildningar, bland annat teknikämnen för gymnasiet, gymnasieingenjörsutbildningar samt uppdragsutbildningar.

Industrirörteknikerna håller till i egna lokaler på Hammarö.

Diagnosteknikerna har egna lokaler på Nobelgymnasiet i Karlstad.

Processteknikerna har egna lokaler (PTC) på Valmets industriområde.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den