Studerandehandbok

Resurser

Organisatoriskt ligger Yrkeshögskolan under Gymnasieförvaltningen och tillhör numera Älvkullegymnasiets rektorsområde. Det innebär att skolan även har tillgång till vissa resurser som erbjuds på gymnasiet.

RESURSER PÅ ÄLVKULLEGYMNASIET

På Älvkullegymnasiet finns ett bibliotek där du kan få hjälp med informationssökning eller om du vill låna böcker.

RESURSER PÅ TINGVALLAGYMNASIET

På Tingvallagymnasiet finns både studiecenter och studie- och yrkesvägledare tillgängligt för dig som är YH-studerande.

Studiecenter finns på Tingvallagymnasiets bibliotek, Tingvallagatan 6, vid Stora Torget. Gå in genom huvudentrén och ta trappan en våning upp. Studie- och yrkesvägledarna bör du kontakta per telefon innan du åker till Tingvallagymnasiet.

Studievägledarna finns på Vägledningstorget, Tingvallagymnasiet, Alen, Karlbergsgatan 2a. E-post: vagledningstorget@karlstad.se, Telefon: 054-540 18 81

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den